Jokaisen ainejärjestön ja harrastejärjestön tulee vuosittain ilmoittaa hallitustoimijoidensa yhteystiedot ylioppilaskunnalle yhteydenpidon varmistamiseksi JYYn ja järjestöjen välillä. Tämä tehdään täyttämällä sivupalkista löytyvä lomake. Aine- ja harrastejärjestöille on omansa.

JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi voi rekisteröityä, jos järjestö täyttää seuraavat kriteerit:

  • Järjestöllä on vähintään 7 jäsentä
  • Järjestö on rekisteröitynyt yhdistys
  • Järjestön tarkoitus ja toimintatavat eivät ole lain tai hyvien tapojen vastaisia.
  • Järjestö ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan yksilön oikeudet tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.
  • Vähintään puolet järjestön jäsenistä ovat JYYn jäseniä tai järjestön toiminta kohdistuu erityisesti JYYn jäsenistöön.
  • Järjestö toimii JYYn arvojen; yhteisöllisyys, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja vaikuttavuus mukaan.

  Huom! Näitä kriteereitä ei sovelleta edustajistoryhmiin.

Kun järjestö rekisteröityy JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi,

 • järjestö voi hakea JYYltä avustuksia
 • järjestön aktiivit saavat järjestökirjeet sähköpostiinsa
 • järjestön jäsenet voivat osallistua JYYn tarjoamiin koulutuksiin
 • järjestö voi varata tiloja yliopistolta
 • järjestö saa neuvontaa ja apua jäsenpalvelu- ja järjestösihteeriltä
 • järjestö saa esittelyn JYYn nettisivujen järjestölistaan
 • järjestön hallitus saa oikeuden lunastaa kulkukortit ainejärjestötilaansa kautensa ajaksi

Toivomme järjestöjen rekisteröityvän mahdollisimman pian hallituskausiensa alussa, jotta saamme päivitettyä sektorikohtaiset sähköpostilistat heti vuoden alussa.