JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija auttaa tarvittaessa hyvinvointiin, opiskelijan asumiseen, toimeentuloon, terveyteen,  liikuntaan ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.  

Sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii myös JYYn häirintäyhdyshenkilönä ja koordinoi häirinnän, syrjinnän ja kiusaamisen vastaista työtä ylioppilaskunnassa. 

Sosiaalipoliittisella sektorilla tehdään vaikuttamistyötä yhdessä muiden tahojen kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi yliopiston, YTHS:n, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan, Student Lifen, KOASin ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Lisäksi tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat paikallisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO sekä valtakunnallisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL. 

Tasa-arvo ymmärretään JYYssä kaikkien ihmisten tasavertaisina opiskelun ja elämisen mahdollisuuksina sukupuoleen, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen tai muuhun vastaavaan taustatekijään katsomatta. JYY pitää tätä periaatetta yllä omassa toiminnassaan ja pyrkii ulottamaan sitä niin yliopistoon kuin yhteiskuntaan yleensäkin. 

Ylioppilaskunnalla on myös oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka on tarkoitus määrittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävän työn suuntaa. JYYn piirissä toimivien järjestöjen käyttöön on myös luotu materiaalit tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Tutustu materiaaleihin alla olevista linkeistä.

JYYn turvallisemman tilan periaatteet.
JYYn yhdenvertaisuusopas järjestöille.
JYYn yhdenvertaisuusohje tapahtumien järjestämisessä.

Noora Koskela