Katsaus JYYn historiaan

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan eli JYYn historia on luonnollisesti sidoksissa yliopiston historiaan. Yliopiston juuret ovat vuonna 1863 perustetussa opettajaseminaarissa, jossa koulutettiin Suomen ensimmäisiä suomenkielisiä opettajia. Vuonna 1934 seminaari muutettiin kasvatusopilliseksi korkeakouluksi ja tuolloin myös ylioppilaskunta sai alkunsa. Silloin JYY tunnettiin tosin nimellä JKKY – Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ylioppilaskunta.

Vuonna 1967 korkeakoulu muuttui yliopistoksi ja matka kohti nykyisenkaltaista monialayliopistoa alkoi. Samassa yhteydessä myös ylioppilaskunnan nimi muuttui ja nykyäänkin käytössä oleva nimi JYY otettiin käyttöön.

JYY on ollut merkittävä rakennuttaja kautta historiansa. Merkittävimmät hankkeet ovat olleet ylioppilastalo Ilokivi, joka valmistui vuosina 1964-65 ja jossa JYYn toimisto edelleen sijaitsee, sekä Kortepohjan ylioppilaskylä, jota on rakennettu vuodesta 1968 asti.

JYYn ensimmäisestä 70 vuodesta on kirjoitettu teos – Nuoruus ja toivo, johon voit tutustua tarkemmin Kampus Kustannuksen sivuilla.