Jokaisen yliopisto-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon jokaisen lukuvuoden alussa. Uudet opiskelijat ottavat paikkansa vastaan ja ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Opintojaan jatkavat perustutkinto-opiskelijat saavat ilmoittautumisohjeet sähköpostiinsa. Opintojaan jatkavalle perustutkinto-opiskelijalle jäsenmaksun maksaminen ja ilmoittautuminen tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan pääsääntöisesti 2.5.-31.7.2018. Alta löydät karkeat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen ja tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löydät yliopiston sivuilta. Sieltä löytyvät esimerkiksi kevätlukukauden 2018 jäsenmaksuohjeet.

Jyväskylän yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat JYYn jäsenmaksun joko koko lukuvuodeksi tai lukukaudeksi kerrallaan.

Vaihto-opiskelijoille JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksun maksamalla he saavat käyttöönsä kaikki opiskelijaedut, oikeuden käyttää YTHS:n palveluita sekä mahdollisuuden asua ylioppilaskylässä.

Jatko-opiskelijoillekin JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Heille jäsenmaksu on pienempi, koska he eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, ja eroja on myös muissa opiskelijaeduissa. Frankin nettialennukset ovat kuitenkin jatko-opiskelijoillekin samat. Ylioppilaskylässä asuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista jatko-opiskelijoiltakin.

Jäsenmaksut lukuvuonna 2018-2019

Perustutkinto-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2018-2019 130,50e  76,50e  54,00e
Syyslukukausi 2018 75,00e  48,00e  27,00e
Kevätlukukausi 2019 77,00e  50,00e  27,00e

Jos olet uusi opiskelija, tulee lisäksi maksettavaksi opiskelijakortti 15,10 €/30,10€. Tilauksen pääset tekemään täällä.

Jatko-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2018-2019 66,00e  66,00e
Syyslukukausi 2018 44,00e  44,00e
Kevätlukukausi 2019 44,00e  44,00e

JYYn vapaaehtoiset lisämaksut

Vapaaehtoiset maksut maksetaan jäsenmaksun yhteydessä lisäämällä maksettavaan summaan yksi tai useampi näistä summista:

Jäsenmaksun palautus ja YTHS-osuuden hyvitys

Jos olet maksanut jäsenmaksun samana lukukautena useampaan ylioppilaskuntaan, voit anoa YTHS:n maksuosuuden palautusta siitä ylioppilaskunnasta, johon olet maksunut jäsenmaksun viimeisenä. Syyslukukaudelta tai koko lukuvuodelta anomus on jätettävä viimeistään 30.9. ja kevätlukukaudelta viimeistään 31.1. Tämän jälkeen YTHS:n maksuosuutta ei voida palauttaa.

Jos anot palautusta JYYltä, palautusanomus on toimitettava määräaikaan mennessä ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Keskussairaalantie 2, 40600 JKL) ja siihen tulee liittää mukaan tositteet molemmista jäsenmaksuista. Jos maksut on maksettu samana päivänä, on mukaan liitettävä tosite esimerkiksi tilitapahtumista.

Jäsenmaksun palautusta voi anoa takaisin myös opiskelija, joka on esimerkiksi maksanut virheellisen summan tai valmistunut ennen kevätlukukauden alkua. Mikäli jäsenmaksua anoo takaisin opinto-oikeuden päättymisen vuoksi, tulee aina palauttaa myös lukuvuositarra.

Huomaathan, ettei anomusta voi jättää sähköisesti.