Jokaisen yliopisto-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon jokaisen lukuvuoden alussa. Uudet opiskelijat ottavat paikkansa vastaan ja ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Opintojaan jatkavat perustutkinto-opiskelijat saavat ilmoittautumisohjeet sähköpostiinsa. Opintojaan jatkavalle perustutkinto-opiskelijalle jäsenmaksun maksaminen ja ilmoittautuminen tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan pääsääntöisesti 1.4..-31.7.2019. Alta löydät karkeat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen ja tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löydät yliopiston sivuilta. Sieltä löytyvät esimerkiksi kevätlukukauden 2020 jäsenmaksuohjeet.

Jyväskylän yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat JYYn jäsenmaksun joko koko lukuvuodeksi tai lukukaudeksi kerrallaan.

Vaihto-opiskelijoille JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksun maksamalla he saavat käyttöönsä kaikki opiskelijaedut, myös oikeuden käyttää YTHS:n palveluita.

Jatko-opiskelijoillekin JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Heille jäsenmaksu on pienempi, koska he eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, ja eroja on myös muissa opiskelijaeduissa. Frankin nettialennukset ovat kuitenkin jatko-opiskelijoillekin samat.

Jäsenmaksut lukuvuonna 2019-2020

Perustutkinto-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2019-2020 133,50 €  76,50 €  57,00 €
Syyslukukausi 2019 76,00 €  48,00 €  28,00 €
Kevätlukukausi 2020 79,00 €  50,00 €  29,00 €

Jos olet uusi opiskelija, tulee lisäksi maksettavaksi opiskelijakortti 0,00 €/16,10 €/32,10 € + postikulut. Tilauksen pääset tekemään täällä.

Jatko-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2019-2020 66,00 €  66,00 €
Syyslukukausi 2019 44,00 €  44,00 €
Kevätlukukausi 2020 44,00 €  44,00 €

JYYn vapaaehtoiset lisämaksut

Vapaaehtoiset maksut maksetaan jäsenmaksun yhteydessä lisäämällä maksettavaan summaan yksi tai useampi näistä summista:

Jäsenmaksun palautus ja YTHS-osuuden hyvitys

Jos olet maksanut jäsenmaksun samana lukukautena useampaan ylioppilaskuntaan, voit anoa YTHS:n maksuosuuden palautusta siitä ylioppilaskunnasta, johon olet maksunut jäsenmaksun viimeisenä. Syyslukukaudelta tai koko lukuvuodelta anomus on jätettävä viimeistään 31.8. ja kevätlukukaudelta viimeistään 31.1. Tämän jälkeen YTHS:n maksuosuutta ei voida palauttaa.

Jos anot palautusta JYYltä, palautusanomus on toimitettava määräaikaan mennessä ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Keskussairaalantie 2, 40600 JKL) ja siihen tulee liittää mukaan tositteet molemmista jäsenmaksuista. Jos maksut on maksettu samana päivänä, on mukaan liitettävä tosite esimerkiksi tilitapahtumista.

Jäsenmaksun palautusta voi anoa takaisin myös opiskelija, joka on esimerkiksi maksanut virheellisen summan tai valmistunut ennen kevätlukukauden alkua. Mikäli jäsenmaksua anoo takaisin opinto-oikeuden päättymisen vuoksi, tulee aina palauttaa myös lukuvuositarra.

Huomaathan, ettei anomusta voi jättää sähköisesti.