Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Jokaisen yliopisto-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon jokaisen lukuvuoden alussa. Uudet opiskelijat ottavat paikkansa vastaan ja ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaisesti. Opintojaan jatkavat perustutkinto-opiskelijat saavat ilmoittautumisohjeet sähköpostiinsa. Opintojaan jatkavalle perustutkinto-opiskelijalle jäsenmaksun maksaminen ja ilmoittautuminen tarkoittavat käytännössä samaa asiaa.

Alta löydät karkeat ohjeet jäsenmaksun maksamiseen ja tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta löydät yliopiston sivuilta. Sieltä löytyvät esimerkiksi kevätlukukauden 2021 jäsenmaksuohjeet.

Jyväskylän yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat JYYn jäsenmaksun joko koko lukuvuodeksi tai lukukaudeksi kerrallaan.

Vaihto-opiskelijoille JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksun maksamalla he saavat käyttöönsä kaikki opiskelijaedut.

Jatko-opiskelijoillekin JYYn jäsenyys on vapaaehtoinen. Heille jäsenmaksu on pienempi, koska he eivät ole oikeutettuja kaikkiin opiskelijaetuihin. Frankin nettialennukset ovat kuitenkin jatko-opiskelijoillekin samat.

Jäsenmaksut lukuvuonna 2020-2021

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta astuu voimaan 1.1.2021, jonka jälkeen YTHS-osuus poistuu ylioppilaskuntien jäsenmaksusta.

Jos olet uusi opiskelija, tulee lisäksi maksettavaksi opiskelijakortti 0,00 €/25 €/40 € + postikulut. Tilauksen pääset tekemään täällä.

Perustutkinto-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2020-2021 104,50 € 76,50 € 28,00 €
Syyslukukausi 2020 76,00 € 48,00 € 28,00 €
Kevätlukukausi 2021 50,00 € 50,00 €

Jatko-opiskelijat

Maksun suuruus JYYn osuus YTHS:n osuus
Koko lukuvuosi 2020-2021 66,00 €  66,00 €
Syyslukukausi 2020 44,00 €  44,00 €
Kevätlukukausi 2021 44,00 €  44,00 €

JYYn vapaaehtoiset lisämaksut

Vapaaehtoiset maksut maksetaan jäsenmaksun yhteydessä lisäämällä maksettavaan summaan yksi tai useampi näistä summista:

  • Kehitysyhteistyömaksut 4,50 € / 6,50 € / 9,50 €
  • Ylioppilaslehden tilaus kotiin 9 €
    Ilmoita maksuviestissä osoitteesi ja mainitse Jylkkärin tilaus.
    Lue lisää

Jäsenmaksun palautus

Jäsenmaksun palautusta voi anoa takaisin myös opiskelija, joka on esimerkiksi maksanut virheellisen summan tai valmistunut ennen kevätlukukauden alkua. Mikäli jäsenmaksua anoo takaisin opinto-oikeuden päättymisen vuoksi, tulee aina palauttaa myös lukuvuositarra. Syyslukukaudelta tai koko lukuvuodelta anomus on jätettävä viimeistään 31.8. ja kevätlukukaudelta viimeistään 31.1.

Jos anot palautusta JYYltä, palautusanomus on toimitettava määräaikaan mennessä ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Keskussairaalantie 2, 40600 JKL) ja siihen tulee liittää mukaan tosite jäsenmaksusta.

Huomaathan, ettei anomusta voi jättää sähköisesti.