Järjestöjen tukena

Järjestötoiminta on erittäin tärkeä tekijä opiskelijan hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistäjänä sekä opiskelijakulttuurin ylläpitäjänä. Järjestöaktiivit ovat toiminnan kivijalka. Omalla vapaaehtoisuudellaan he luovat mahdollisuuksia hauskalle, mielenkiintoiselle ja mukaansatempaavalle toiminnalle. Tämän lisäksi järjestöillä on oma edunvalvonnallinen tehtävänsä, jonka kautta tuetaan opiskelijoiden arkea. Vuoden aikana jokainen järjestöaktiivi kohtaa omat haasteensa, joihin ratkaisun löytäminen voi viedä tekijöiltä paljon aikaa ja resursseja. Välillä oman pestin hoitaminen järjestössä voi tuntua työläältä ja siksi onkin tärkeää, ettei näiden asioiden kanssa jää yksin.

JYY haluaa tukea järjestöjä heidän tärkeässä työssään. JYY tarjoaa piirissään toimiville järjestöille myös mahdollisuuden pyytää hallituksen jäsentä tai järjestösihteeriä kokoukseensa tai järjestön toimijat voivat varata ajan järjestösihteerin luokse. Pyynnöillä voi lähestyä sähköpostitse hallituksen järjestövastaavia tai järjestösihteeriä. Toki järjestösihteerin ovi on aina keskustoimiston aukioloaikoina avoinna ilman ajanvaraustakin!
Järjestöt ja järjestötoimijat voivat lähestyä jäsenpalvelu- ja järjestösihteeriä mm. seuraavissa asioissa:

 • ainejärjestöjen edunvalvontaroolin vahvistaminen
 • yhdistyslainsäädäntö
 • sääntömuutokset
 • yhdistyksen hallinto ja talous
 • toiminnantarkastus
 • kokoustekniikka, kokousasiakirjojen laadinta
 • toiminnan suunnittelu ja toteutus
 • uuden yhdistyksen perustaminen ja rekisteröinti
 • JYYn toiminta
 • järjestönne kuulumiset
 • mitä tahansa yhdistykseesi liittyvää

Järjestöklinikka

Järjestöklinikka on järjestösektorin jatkuva matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa jäsenpalvelu- ja järjestösihteerin lisäksi voit toisinaan tavata hallituksen järjestövastaavat. Täällä puidaan yhteisvoimin järjestöönne liittyviä kysymyksiä, oli kyseessä sitten jäsenpalvelut, varainhankinta, taloushallinto tai vaikka yhdistystoiminta yleisesti. Voit tulla paikalle valmiiksi mietityn aiheen kanssa, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Voit tulla myös keskustelemaan vaikkapa  JYYstä tai järjestötoiminnasta yleisesti. Valmiita aiheita ei todellakaan tarvitse ja voit tulla kertomaan myös ihan vaan järjestösi kuulumiset.

Järjestöklinikan ideana on edistää JYYn ja järjestöjen välistä tiedonkulkua sekä tukea järjestötoimijoita heidän tehtävissään. Mikäli jokin asia omalla sektorilla, järjestössänne, yhdistoiminnassa tai JYYssä mietyttää, järjestöklinikka on oikea kanava terveisten välittämiselle. Täällä keskustellaan asioista hyvässä hengessä ja pyritään löytämään ratkaisuja kiperiin tilanteisiin.

Aikoja Järjestöklinikalle ei tarvitse varailla, vaan riittää että ilmaannut koputtelemaan järjestösihteerin ovelle Ilokiven keskustoimistoon.

Olemme täällä sinua ja järjestöäsi varten. Ota rohkeasti yhteyttä!

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri

Petro Pitkänen
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi
050 430 6747

 

Hallituksen järjestövastaava:

Teemu Haarala
teemu.haarala@jyy.fi