Kulttuuri-, projekti- ja liikunta-avustukset

Ylioppilaskunnan myöntämien avustusten tarkoituksena on tukea JYYn piirissä toimivien yhdistysten, opiskelijaryhmien ja yksittäisten opiskelijoiden järjestämiä tapahtumia sekä osallistumisia erilaisiin tapahtumiin. Avustuksilla JYY haluaa kannustaa jäseniään sekä piirissään toimivia yhdistyksiä aktiivisuuteen ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Yhdistysten varsinaisen toiminnan tueksi haetaan JYYn yleistä toiminta-avustusta. Toiminta-avustusten perusosa myönnetään keväällä ja toimintaperusteinen osa syksyllä. Hakuajat ilmoitetaan myöhemmin.

JYYn hallitus päättää avustusten myöntämisestä noin kahden viikon välein pidettävissä kokouksissaan. Liikunta-avustusten osalta 3 €/JYYn jäsen tai sitä pienemmät avustushakemukset käsittelee suoraan JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija. Tarvittaessa hallitus voi pyytää hakevalta taholta lisäselvitystä. Hakemukset on toimitettava sähköisen hakulomakkeen kautta liitteineen JYYn keskustoimistoon jäsenpalvelu- ja järjestösihteerille viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtuman jälkeen siitä kirjoitetaan raportti, joka palautetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään kuukausi tapahtuman jälkeen. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille raportin palauttamisen jälkeen. Avustusten sähköiset lomakkeet löytyvät täältä.

Hakulomakkeeseen tästä

Hakukriteereistä yleisesti

Kulttuuri- ja projektiavustuksia myönnetään korkeintaan 300 euroa/hakeva taho/vuosi enintään viiteen eri käyttötarkoitukseen. Lisäksi liikunta-avustuksia myönnetään korkeintaan 300 euroa/hakeva taho/vuosi enintään viiteen eri liikuntakokeiluun tai -tapahtumaan.

Avustus voidaan myöntää myös tappiontakauksena, mikäli se on projektin luonteen huomioon ottaen mahdollista. Avustusta ei ole tarkoitettu voittoa tavoitteleviin projekteihin. 

Kannustamme yhdistyksiä järjestämään tapahtumia ylioppilaskunnan tiloissa, kuten Ilokivessä, Opinkivellä, Lillukassa, Rentukassa ja muissa Kortepohjan tiloissa. Myös erilaisia tavaroita, kuten liikuntavälineitä, on mahdollista lainata ylioppilaskunnalta ja korkeakoululiikunnalta sekä muilta järjestöiltä. 

Hakijan tulee tarjota JYYlle näkyvyyttä tapahtuman yhteydessä, esimerkiksi pitämällä JYYn banderollia esillä tai mainitsemalla JYYn tapahtuman tukijaksi muun muassa tapahtuman kuvauksessa sosiaalisessa mediassa tai tapahtuman aikana. JYYn näkyvyyden osoittaminen projektissa voidaan toteuttaa myös muulla sovitulla tavalla. 

Kannustamme realistisen budjetin suunnitteluun ja avoimuuteen kulujen käytön suhteen. Realistisessa budjetissa tulee pyrkiä siihen, ettei JYY ole ainut mahdollinen tulolähde. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakevan tahon tulee miettiä realistinen omarahoitusosuus, joka voi olla järjestävän tahon omasta vuosibudjetista tai esim. pääsylipputuloista. Hakemuksissa JYYltä haettavan osuuden voi merkitä olevan esimerkiksi 100 €  ja järjestön omarahoitusosuuden ollessa 100€ kokonaisbudjetista.

Avustusten hakeminen

Avustuksia voi hakea JYYlle rekisteröitynyt opiskelijaporukka, joukkue tai yhdistys; tai useampi yhdistys yhdessä. Lisäksi yksittäinen opiskelija voi hakea avustusta valtakunnallisten tai kansainvälisten kilpailuiden osallistumismaksuihin. Myönnettävän avustuksen summa riippuu tapahtuman tai kilpailun sisällöstä, sekä osallistuvien JYYn jäsenten määrästä.

Kaikissa avustushakemuksissa tulee olla liitteenä seuraavat selvitykset

kuvaus projektista:

 • selkeä ja kattava kuvaus projektista/tapahtumasta ja sen tarkoituksesta; kenelle tapahtuma on suunnattu etc.
 • arvioitu osallistujamäärä, JYYn jäsenten määrä eriteltynä
 • perustelut, miksi tukea tulisi myöntää
 • tapahtuman/projektin aikatalu
 • tieto mahdollisesta osallistumismaksusta

projektin/tapahtuman talousarvio:

 • tulot ja menot eriteltyinä
 • tapahtuman omarahoitusosuus
 • muut tahot joilta tukea tai avustusta on mahdollisesti haettu
 • JYYltä haettava summa

Avustusten käsittelyprosessi

Kulttuuri- ja projektiavushakemukset käsittelee JYYn järjestösektori ja liikunta-avustushakemukset liikuntasektori.

Hakemuksen käsittely

 • Hakemukset haetaan sähköisellä hakulomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan.
 • JYYn hallitus käsittelee sektorin (jonka piiriin avustus kuuluu) esityksestä avustukset kokouksessaan.
 • Hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle annetaan tieto päätöksestä viipymättä JYYn hallituksen kokouksen jälkeen.

Avustusraportin käsittely

 • Hakemuksen yhteyshenkilö täyttää tapahtuman jälkeen avustusraportti-lomakkeen liitteineen (kuitit) viimeistään kuukausi tapahtuman jälkeen. Mikäli loppuraportti palautetaan myöhässä, avustusta tapahtumaan ei makseta.
 • Avustusraportin pohjalta avustus maksetaan hakemuksessa mainitulle tilille, mikäli raportti sisältää tarvittavat tiedot ja tositteet.

Onko suunnitelmissanne järjestää jokin uusi, idearikas ja laajasti opiskelijoita palveleva tapahtuma, joka ei kuitenkaan täytä yllä lueteltuja kriteereitä? Olemme JYYssä aina kiinnostuneita uusista tapahtumakonsepteista. Olkaa rohkeasti ja hyvissä ajoin yhteydessä, jotta voimme kehitellä yhteistyökuvioita!

Lisätietoja

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri
Ismo Puhakka
050 430 6747
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi

Sosiaalipoliittinen asiantuntija
Juulia Saukkonen
050 307 0540
sopo-asiantuntija@jyy.fi

JYYn keskustoimisto
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä

Hallituksen järjestövastaava
Petri Laaksonen
petri.laaksonen@jyy.fi

Hallituksen liikuntavastaava
Karoliina Hollmén
karoliina.hollmen@jyy.fi