Kulttuuri-, projekti- ja liikunta-avustukset

Ylioppilaskunnan myöntämien avustusten tarkoituksena on tukea JYYn piirissä toimivien yhdistysten, opiskelijaryhmien ja yksittäisten opiskelijoiden järjestämiä tapahtumia sekä osallistumisia erilaisiin tapahtumiin. Avustuksilla JYY haluaa kannustaa jäseniään sekä piirissään toimivia yhdistyksiä aktiivisuuteen ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Yhdistysten varsinaisen toiminnan tueksi haetaan JYYn yleistä toiminta-avustusta. Toiminta-avustusten perusosa myönnetään keväällä ja toimintaperusteinen osa syksyllä. Hakuajat ilmoitetaan myöhemmin.

JYY päättää avustusten myöntämisestä. Tarvittaessa hakevalta taholta voidaan pyytää lisäselvitystä. Hakemukset on toimitettava sähköisen hakulomakkeen kautta liitteineen viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa. Tapahtuman jälkeen siitä kirjoitetaan raportti, joka palautetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään kuukausi tapahtuman jälkeen. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille raportin palauttamisen jälkeen. Avustusten sähköiset lomakkeet löytyvät täältä.

Hakulomakkeeseen tästä

Hakukriteereistä yleisesti

Kulttuuri- ja projektiavustuksia myönnetään korkeintaan 300 euroa/hakeva taho/vuosi enintään viiteen eri käyttötarkoitukseen. Lisäksi liikunta-avustuksia myönnetään korkeintaan 300 euroa/hakeva taho/vuosi enintään viiteen eri liikuntakokeiluun tai -tapahtumaan.

Avustus voidaan myöntää myös tappiontakauksena, mikäli se on projektin luonteen huomioon ottaen mahdollista. Avustusta ei ole tarkoitettu voittoa tavoitteleviin projekteihin. 

Kannustamme yhdistyksiä järjestämään tapahtumia ylioppilaskunnan tiloissa, kuten Ilokivessä, Opinkivellä, Lillukassa, Rentukassa ja muissa Kortepohjan tiloissa. Myös erilaisia tavaroita, kuten liikuntavälineitä, on mahdollista lainata ylioppilaskunnalta ja korkeakoululiikunnalta sekä muilta järjestöiltä. 

Hakijan tulee tarjota JYYlle näkyvyyttä tapahtuman yhteydessä, esimerkiksi pitämällä JYYn banderollia esillä tai mainitsemalla JYYn tapahtuman tukijaksi muun muassa tapahtuman kuvauksessa sosiaalisessa mediassa tai tapahtuman aikana. JYYn näkyvyyden osoittaminen projektissa voidaan toteuttaa myös muulla sovitulla tavalla. 

Kannustamme realistisen budjetin suunnitteluun ja avoimuuteen kulujen käytön suhteen. Realistisessa budjetissa tulee pyrkiä siihen, ettei JYY ole ainut mahdollinen tulolähde. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakevan tahon tulee miettiä realistinen omarahoitusosuus, joka voi olla järjestävän tahon omasta vuosibudjetista tai esim. pääsylipputuloista. Hakemuksissa JYYltä haettavan osuuden voi merkitä olevan esimerkiksi 100 €  ja järjestön omarahoitusosuuden ollessa 100€ kokonaisbudjetista.

Avustusten hakeminen ja niiden käsittely

Avustuksia voi hakea JYYlle rekisteröitynyt opiskelijaporukka, joukkue tai yhdistys; tai useampi yhdistys yhdessä. Lisäksi yksittäinen opiskelija voi hakea avustusta valtakunnallisten tai kansainvälisten kilpailuiden osallistumismaksuihin. Myönnettävän avustuksen summa riippuu tapahtuman tai kilpailun sisällöstä, sekä osallistuvien JYYn jäsenten määrästä.

Hakemukset tulee hakea sähköisellä hakulomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan. JYYn järjestösektori (hallituksen järjestövastaava sekä järjestösihteeri) käsittelee kaikki avustushakemukset.

Päätöksestä tiedotetaan viipymättä hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Kaikissa avustushakemuksissa tulee olla liitteenä seuraavat selvitykset

kuvaus projektista:

  • selkeä ja kattava kuvaus projektista/tapahtumasta ja sen tarkoituksesta; kenelle tapahtuma on suunnattu etc.
  • arvioitu osallistujamäärä, JYYn jäsenten määrä eriteltynä
  • perustelut, miksi tukea tulisi myöntää
  • tapahtuman/projektin aikatalu
  • tieto mahdollisesta osallistumismaksusta
  • korona-aikana turvallisuussuunnitelma

projektin/tapahtuman talousarvio:

  • tulot ja menot eriteltyinä
  • tapahtuman omarahoitusosuus
  • muut tahot joilta tukea tai avustusta on mahdollisesti haettu
  • JYYltä haettava summa

Avustuksen raportointi

Avustuksen käytöstä tulee raportoida vähintään kuukauden kuluessa tapahtuman tai projektin päättymisestä. Hakemuksen yhteyshenkilö täyttää raportin tapahtuman jälkeen liitteineen (kuitit). Mikäli loppuraportti palautetaan myöhässä, avustusta tapahtumaan ei makseta. Jos raportti sisältää tarvittavat tiedot ja tositteet, avustus maksetaan hakemuksessa mainitulle tilille.

Raportointilomakkeeseen tästä

 

Lisätietoja

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri
Petro Pitkänen
050 430 6747
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi

JYYn keskustoimisto
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä

Hallituksen järjestövastaava
Teemu Haarala
teemu.haarala@jyy.fi

Hallituksen liikuntavastaava
Jani Risikko
jani.risikko@jyy.fi