Hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijan näkökulmien ja visioiden tulee näkyä ja kuulua yliopistolla. Opiskelijoiden näkökulma voi unohtua päätöksenteosta, elleivät opiskelijat ole sitä kertomassa. Hallinnon opiskelijaedustaja (eli halloped) on osa edustuksellista demokratiaa yliopistolla ja edustaa sekä itseään että opiskelijatovereitaan yliopiston päätöksenteossa.

Suomalainen yliopistolaitos perustuu ajatukselle akateemisesta yhteisöstä, jonka muodostavat professorit, yliopiston henkilökunta ja opiskelijat. Nämä kolme ryhmää johtavat yliopistoa edustuksellisesti eri toimielimissä. Näin varmistetaan, että akateeminen yhteisö käyttää kaikkea osaamistaan päätöksenteossaan.

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi täällä.

Millaista opiskelijaedustajana toimiminen on?

Hallopedina pääsee tutustumaan suuren tieteellisen yksikön johtamiseen. Tehtävä on mielenkiintoinen ja vastuullinen. Kokous- ja neuvottelutaitojen lisäksi hallopedina voi oppia monenlaisista hallinnollisista asioista ja esimerkiksi laadunhallinnasta, henkilöstöasioista ja opetuksen kehittämistyöstä. Tehtävässä pääsee myös avartamaan omaa käsitystä opiskelijoiden edusta.

”Hallopedina toimiminen on mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa tiedekunnan koneistoon ja vaatia johdon kuulevan opiskelijoita päätöksenteossa.”

Leo Toiminen, ITK:n tiedekuntaneuvoston jäsen

”Hallopedina toimimisessa parasta ovat olleet mielenkiintoiset keskustelut yliopiston henkilökunnan kanssa, joiden kautta pystyy oikeasti vaikuttamaan opiskeluun yliopistolla.”

Markus Kulmala, MLTK:n tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion jäsen

”Tiedekuntaneuvostossa suurimpia onnistumisiani ovat konkreettiset muutokset opetussuunnitelmiin sekä maksuttoman ja yhdenvertaisesti saavutettavan korkeakoulutuksen puolustaminen opiskelijavalintojen periaatteista päätettäessä. Opiskelijoita todella tarvitaan yhteisessä päätöksenteossa.”

Ira Vainikainen, HYTK:n tiedekuntaneuvoston jäsen

”Olen oppinut paljon yliopiston hallinnosta ja päätöksenteosta sekä saanut nauttia monista kokousherkuista.”

Sonja Karppinen, KPTK:n tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion jäsen

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi täällä.