Tällä sivulla on esitelty toimikauden 1.1.2024 – 31.12.2025 (ellei toisin mainittu) Jyväskylän yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat.

Päivitetty 10.7.2024.

Yliopiston hallitus

Yliopiston seitsenhenkinen hallitus on yliopiston korkeimmalla tasolla toimiva päätöksentekoelin. Yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Lisäksi hallitus valitsee yliopiston rehtorin.

Opiskelijajäsenenä hallituksessa toimii Petri Laaksonen.

Yliopistokollegio

30-jäseninen yliopistokollegio päättää muun muassa yliopiston hallituksen jäsenmäärästä, toimikaudesta ja palkkioista. Lisäksi yliopistokollegio nimeää yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen ja vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen.

Opiskelijaedustajat pyritään valitsemaan niin, että jokaisella yliopiston tiedekunnalla olisi kollegiossa vähintään yksi edustaja.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Aleksanteri Skaniakos
Henri Blomqvist
Miikael Saksman
Timi Kärki
Hanna-Leena Yletyinen
Konsta Tarnanen
Esa Häkkinen
Veikka Holma Eetu Aalto
Heli Ylikoski
Siiri Kettunen
Laura Willström
Emma Anttila
Meri Kärkkäinen
Iina Nurmela
Emma Kola Henna Tuomiranta
Jenni Suutari
Janna Ratavaara

Tiedekuntaneuvostot

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa, joiden korkeinta päätösvaltaa käyttävät tiedekuntaneuvostot.

Tiedekuntaneuvostojen koot ja kokoonpanot vaihtelevat hieman: opiskelijaedustajia tiedekuntaneuvostoissa on tiedekunnan koosta riippuen kolme tai neljä.

Tiedekuntaneuvosto ohjaa monipuolisesti tiedekunnan toimintaa. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa tiedekunnan toiminnan ja talouden ohjaaminen sekä koulutuksen kehittäminen. Lisäksi tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan opetussuunnitelmista ja tekee ehdotuksen tiedekuntaan otettavien uusien opiskelijoiden määristä.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Veikka Holma Eetu Aalto
Timi Kärki Eero Kautonen
Siiri Kettunen Maija Raasakka
Heli Ylikoski Emma Anttila

Informaatioteknologian tiedekunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Lassi Laitinen Annarella Manninen
Aleksanteri Skaniakos Konsta Luomi
Fanni Rantala Kanerva Pakkanen

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Juhani Ikäläinen Benjamin Salin
Anni Hakala Laura Lappi
Paula Kiviharju Eliisa Koskela
Siru Kirkelä Emma Kola

Kauppakorkeakoulu

Varsinainen jäsen Varajäsen
Afaf Alam Violan Halmetoja
Eemeli Takanen Juho Hyytinen
Hanna-Leena Yletyinen Venla Suosalo

Liikuntatieteellinen tiedekunta 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Iida Pulkkanen Justiina Mahlamäki
Ville Perkkola Väinö Pekkola
Mirka Jussila Anni Vartila

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Miikael Saksman Jani Tissari
Olli Puhtimäki Valtteri Hiltunen
Marianne Törmä Janna Ratavaara
Essi Lakanen Anna Luttinen

Erillislaitosten johtokunnat

Erillislaitosten johtokuntien tehtävänä on muun muassa arvioida ja kehittää laitoksen toimintaa. Lisäksi johtokunta hyväksyy laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tekee esityksen laitoksen johtajan valinnasta.

Avoimen yliopiston johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Hanna-Leena Yletyinen Esa Häkkinen

Avoimen tiedon keskuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Esa Häkkinen Iina Nurmela

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Heidi Tornikoski Auli Kluukeri

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtokunta

Varsinainen jäsen Varajäsen
Laura Willström Tiina Toivanen

Yliopiston muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijoiden oikaisuvaatimukset yliopiston tutkintosäännön mukaisesti. Oikaisuvaatimukset voivat liittyä esimerkiksi opiskelijavalintoihin tai opinnäytteiden tai opintosuoritusten arvosteluun.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Miikael Saksman Iina Nurmela

Normaalikoulun johtokunta (1.8.2022-31.7.2025)

Varsinainen jäsen Varajäsen
 – Juhani Ikäläinen

FORTHEM Student Council

Anne-Mari Lukkaroinen 1.1.2023-31.12.2024
Eemeli Takanen 1.1.2024-31.12.2025