Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on 12 500 jäsenen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio ja yksi Keski-Suomen merkittäviä kiinteistöomaisuuden haltijoita ja vuokranantajia. JYY omistaa, hallinnoi sekä vuokraa Kortepohjassa ja Vehkakujalla yli 1 600 opiskelija-asuntoa sekä toimitiloja. Vuokralaisia ylioppilaskunnalla on yli 2000. Lisäksi JYY omistaa palvelu- ja ravintolaliiketoimintaa sekä on osakkuusyhtiöiden kautta mukana myös tietokonekaupassa ja lounasravintolatoiminnassa. JYYn liikevaihto toimintakaudella 2016 oli 11M€, konsernissamme työskentelee 47 henkilöä ja osakkuusyhtiömme työllistävät noin 100 henkilöä. Ylioppilaskunnan kiinteistö- ja sijoitusvarallisuuden kirjanpidollinen arvo toimintakaudella 2016 oli yli 65 M€.

JYY on opiskelijoiden omistama, kehittymishaluinen ja dynaaminen organisaatio, joka panostaa tulevaisuuteen. Parhaillaan ylioppilaskunta investoi merkittävästi ylioppilaskylän peruskorjauksiin, ja osallistuu aktiivisesti Kortepohjan kaupunginosan aluekehityshankkeisiin. Tulevaisuudessa JYYn tavoitteena on erottautua uudenlaisten, opiskelijoiden arjen sujuvuutta ja hyvinvointia tukevien palvelukokonaisuuksien kehittäjänä.