Hallituksen kokous 15/2024 (16.5.2024)

 • Hallitus päätti myöntää luottokortin tapahtumatuottaja Suvi Liukkoselle
 • Hallitus päätti kuollettaa toiminnanjohtajan sijaisen luottokortin
 • Hallitus päätti Jylkkärin mainosmyynnistä syksylle 2024
 • Hallitus päätti myöntää eron yliopistokollegion varsinaiselle jäsenelle
 • Hallitus valtuutti varapuheenjohtaja Violan Halmetojan osallistumaan SYLin johdon seminaareihin
 • Hallitus päätti lähettää korkeakoulupoliittisen asiantuntija Vainikaisen ja hallituksen jäsen Ylikosken Agderiin koulutusneuvoston matkalle
 • Hallitus päätti lähettää puheenjohtaja Immosen sekä hallituksen jäsenet Hyytisen, Suosalon ja Aallon vaikuttamismatkalle eduskuntaan
 • Hallitus päätti lähettää kansainvälisten asioiden asiantuntijan ja hallituksen jäsenen Suosalon sekä mahdollisesti hallituksen jäsenen Ylikosken FORTHEM-matkalle Latviaan
 • Hallitus päätti valita Jylkkärin harjoittelijan syksylle 2024
 • Hallitus käsitteli edustajistolta tulleet muutosesitykset yleispoliittiseen linjapaperiin

Hallituksen kokous 14/2024 (8.5.2024)

 • Hallitus päätti JYYn IT-palvelujen sisäistämisestä
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi taloutta ohjaavaa linjapaperin
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyisi lisätalousarvion vuodelle 2024
 • Hallitus päätti antaa virallisen palautteen yliopiston johdolle lukuvuodesta 2023-2024
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia ohjesääntöön opiskelijaedustajista
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia ylioppilaslehden ohjesääntöön

Hallituksen kokous 13/2024 (25.4.2024)

 • Hallitus päätti nimetä Violan Halmetojan JYYn edustajaksi Semma Oy:n yhtiökokoukseen
 • Hallitus päätti nimetä Juho Hyytisen JYYn edustajaksi Jyväskylän kesäyliopistoyhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen
 • Hallitus päätti antaa kannanoton opiskelijoiden asumistuista
 • Hallitus päätti myöntää eron normaalikoulun johtokunnan jäsenelle
 • Hallitus päätti myöntää järjestöille toiminta-avustuksen perusosan
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat muutokset yleispoliittiseen linjapaperiin

Hallituksen kokous 12/2024 (11.4.2024)

 • Hallitus päätti valita liiketoimintajohtokunnan esityuksen mukaisesti Semma Oy:n hallitukseen Akseli Immosen ja Timo Lahtisen
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se valitsisi Esko Erikssonin liiketoimintajohtokunnan asiantuntijajäseneksi
 • Hallitus päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esittää edustajistolle sen hyväksymistä
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle tilintarkastajiksi vuodelle 2024 KHT Johanna Gråstenia ja KHT Anne-Mari Ulfvesia sekä varatilintarkastajaksi KHT Anna-Riikka Maunulaa
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle hyväksyttäväksi taloutta ohjaavaa linjapaperin
 • Hallitus päätti valtuuttaa päätoimittajan avaamaan ylioppilaslehden harjoittelijan haun ja hoitamaan rekrytoinnin
 • Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan hyväksymään toimeksiantosopimukset edustajiston loppukevään käännös- ja tulkkausasioiden järjestämiseksi
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia edustajiston työjärjestykseen
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia hallinto-ohjesääntöön
 • Hallitus päätti SYLin ja OLLin hallitushakijoiden periaatteista
 • Hallitus päätti edustuksista vuosijuhlilla

Hallituksen kokous 11/2024 (4.4.2024)

 • Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan lomauttamaan Jylkkärin päätoimittajan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi vuodessa
 • Hallitus päätti ottaa Slicen digitaalisen opiskelijakortin käyttöön viimeistään alkaen syksystä 2024
 • Hallitus päätti hyväksyä toimeksiantosopimuksen Jyrockin markkinoinnista
 • Hallitus päätti antaa kannanoton opiskelijoiden toimeentulosta
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että Teemu Vasama valittaisiin kutsuntamenettelyllä toiminnanjohtajan sijaiseksi toukokuun loppuun saakka

Hallituksen kokous 10/2024 (20.3.2024)

 • Hallitus päätti lähettää hallituksen jäsen Suosalon opetushallituksen kv-kevätpäiville
 • Hallitus päätti lähettää hallituksen jäsen Ylikosken Pedafoorumiin
 • Hallitus päätti vapaaehtoisen pienkeräysmaksun keräämisestä jäsenmaksun keräämisen yhteydessä
 • Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan hyväksymään Slicen kanssa tehtävän ilmoitusmyyntisopimuksen
 • Hallitus päätti vahvistaa Ira Vainikaisen valinnan korkeakoulupoliittiseksi asiantuntijaksi
 • Hallitus päätti lähettää yleispoliittisen linjapaperin kommentoitavaksi edustajistolle
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia JYYn perussääntöön

Hallituksen kokous 9/2024 (12.3.2024)

 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että päätösvalta ylioppilaslehden lomautuksista palautettaisiin edustajistolta hallitukselle
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia JYYn perussääntöön
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia JYYn perinneohjesääntöön

Hallituksen kokous 8/2024 (6.3.2024)

 • Hallitus päätti hyväksyä Jyrockin promoottorin toimeksiantosopimuksen
 • Hallitus päätti tehdä kannanoton lisäaikahakemukseen liittyvän maksun käyttöönotosta

Hallituksen kokous 7/2024 (22.2.2024)

 • Hallitus päätti nimetä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varajäseneksi Benjamin Salinin
 • Hallitus päätti antaa lausunnon ammattikorkeakoulujjen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta
 • Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan hyväksymään toimeksiantosopimuksen Vappukuulutus-kappaleen tuottamisesta
 • Hallitus päätti avata korkeakoulupoliittisen asiantuntijan rekrytoinnin ja asetti rekrytointiryhmän
 • Hallitus päätti antaa vastauksen Tietosuojavaltuutetun selvityspyyntöön

Hallituksen kokous 6/2024 (15.2.2024)

 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen
 • Hallitus päätti nimetä kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostoon varajäseniksi Violan Halmetojan, Juho Hyytisen sekä Venla Suosalon
 • Hallitus päätti nimetä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon varajäseneksi Valtteri Hiltusen
 • Hallitus päätti edustamisesta vuosijuhlilla
 • Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan laatimaan ja hyväksymään toimeksiantosopimuksen ylioppilaslehden ilmoitusmyyntiä koskien
 • Hallitus päätti antaa lausunnon yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusmuutoksista
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, ettei JYY järjestä Jyrockia vuoden 2025 jälkeen ja että se päättäisi valtuuttaa toiminnanjohtajan ja hallituksen etsimään Jyrockille jatkajan

Hallituksen kokous 5/2024 (7.2.2024)

 • Hallitus päätti myöntää eron erityisen valintatoimikunnan jäsenelle ja nimesi tämän tilalle Noora Ryhäsen
 • Hallitus päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan allekirjoittamaan Jyväskylä Pride-tapahtuman vakiintumistodistuksen
 • Hallitus päätti toimeksiantosopimuksesta tutorkoulutusten järjestämisen tukemisesta
 • Hallitus päätti lähettää SYLin yliopistoallianssitapaamiseen hallituksen jäsenen Suosalon
 • Hallitus päätti edustamisesta vuosijuhlilla

Hallituksen kokous 4/2024 (25.1.2024)

 • Hallitus päätti antaa lausunnon yliopistolain muuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle
 • Hallitus päätti allekirjoittaa JYU:n johdolle osoitetun kirjeen Palestiinan tilanteeseen liittyen

Hallituksen kokous 3/2024 (18.1.2024)

 • Hallitus päätti nimetä Wappukomitean vetäjäksi Tatu Malmin
 • Hallitus päätti myöntää korkeakoulupoliittisen asiantuntijalle Joachim Kratochvilille toimivapaan
 • Hallitus päätti jatkaa kutsumismenettelyllä korkeakoulupoliittisen asiantuntijan sijaisen Ira Vainikaisen työsuhdetta
 • Hallitus päätti asettaa erityisen valintatoimikunnan valmistelemaan liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen valintaa
 • Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan vuoden 2024 vuosijuhliin ja sitsilaulukirjaan JYYpokseen liittyvät yhteistyösopimukset
 • Hallitus päätti edustamisesta ylioppilaskuntien vuosijuhlilla
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle kultaisen, hopeisen ja pronssisen ansiomerkin saajia

Hallituksen kokous 2/2024 (11.1.2024)

 • Hallitus päätti hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden matkakulujen korvaamisesta vuodelle 2024
 • Hallitus päätti hallituksen jäsenten osallistumisesta vuosittaisiin matkoihin
 • Hallitus päätti JYYn edustajista yliopiston työryhmissä vuodelle 2024

Hallituksen kokous 1/2024 (14.12.2023)

 • Hallitus päätti valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Violan Halmetojan
 • Hallitus päätti sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  Violan Halmetoja: liiketoiminta ja varapuheenjohtaja
  Santeri Palomäki: kulttuuri ja tapahtumat
  Maaria Leppänen: kestävyys (kehitysyhteistyö ja ympäristö) ja yritysyhteistyö
  Jonatan Niskanen: viestintä
  Eetu Aalto: sosiaalipolitiikka
  Heli Ylikoski: korkeakoulupolitiikka
  Venla Suosalo: kansainväliset asiat
  Juho Hyytinen: kuntapolitiikka
  Valtteri Hiltunen: järjestöt ja tutorointi
 • Hallitus päätti nimetä Jylkkärin johtokuntaan Santeri Palomäen
 • Hallitus päätti nimetä edustajakseen liiketoimintajohtokuntaan Violan Halmetojan
 • Hallitus päätti vuotuisen palkkioiden jakamisesta ja maksatuksesta
 • Hallitus päätti tulevan vuoden kokousrytmistään