Vuosi 2023

Hallituksen kokous 28/2023 (14.12.2023)

 • Hallitus päätti kuolettaa väistyvän hallituksen puheenjohtajan luottokortin
 • Hallitus päätti myöntää uudelle hallituksen puheenjohtajalle Akseli Immoselle luottokortin
 • Hallitus päätti myöntää JYYn Nordean verkkopankin käyttöoikeudet toimitusjohtaja Timo Lahtiselle sekä talousjohtajalle Jaakko Pelkoselle
 • Hallitus päätti palkanlisästä häirintäyhdyshenkilöille
 • Hallitus nimesi Aleksanteri Skaniakoksen JYYn opiskelijaedustajatoiminnan vetäjäksi vuodelle 2024

Hallituksen kokous 27/2023 (30.11.2023)

 • Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan käynnistämään neuvottelut uuden opiskelijakorttitoimittajan kanssa
 • Hallitus vahvisti Fanni Heleniuksen valinnan Jylkkärin harjoittelijaksi keväälle 2024
 • Hallitus myönsi toiminta-avustuksen toimintaperusteisen osan sitä hakeneille aine- ja harrastejärjestöille
 • Hallitus keskusteli edustajiston hyväksymästä aloitteesta ”Turvallisempia lattioita kampukselle” ja päätti antaa aloitevastauksen tiedoksi edustajistolle
 • Hallitus keskusteli edustajiston hyväksymästä aloitteesta ”JYY näkyvämmäksi toimijaksi Agoralle, Mattilanniemeen ja Ylistölle” ja päätti antaa aloitevastauksen tiedoksi edustajistolle
 • Hallitus keskusteli edustajiston hyväksymästä aloitteesta ”Selvitys Jylkkärin tilasta jäsenpalveluna” ja päätti antaa aloitevastauksen tiedoksi edustajistolle
 • Hallitus käsitteli JYYn toimintasuunnitelmaan tehdyt muutosesitykset
 • Hallitus käsitteli Ilmastokestävyyden tiekarttaan tehdyt muutosesitykset

Hallituksen kokous 26/2023 (23.11.2023)

 • Hallitus päätti esittää edustajistolle JYYn perinneohjesäännön muutosta
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle muutoksia JYYn ilmastotiekarttaan
 • Hallitus päätti myöntää eron edustajalle YTHS:n valtuuskunnasta ja nimitti hänen tilalleen sosiaalipoliittisen asiantuntijan Karri Kekkosen
 • Hallitus päätti nimetä Semma oy:n yhtiökokoukseen JYYn edustajaksi Eemeli Takasen sekä hänen varajäsenekseen Konsta Tarnasen

Hallituksen kokous 25/2023 (16.11.2023)

 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että JYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2024-2025 on 76,50€ perustutkinto-opiskelijalle (syksy 48€, kevät 50€) sekä 66€ jatko-opiskelijalle (44€ / lukukausi)
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle vuoden 2024 talousarvion hyväksymistä
 • Hallitus päätti nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntijan Saara Silvennoisen JYU:n kv kandidaattiohjelmien kehittämisprojektin pedagogiseen ja sisällölliseen teemaryhmään
 • Hallitus päätti nimetä Tiina Toivasen JYYn edustajaksi Jyväskylän kesäyliopisto ry:n syyskokoukseen
 • Hallitus päätti esittää Jyväskylän kesäyliopisto ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Joachim Kratochvilia sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Konsta Tarnasta
 • Hallitus päätti edustamisesta järjestöjen vuosijuhlilla

Hallituksen kokous 24/2023 (2.11.2023)

 • Hallitus nimesi korkeakoulupoliittisen asiantuntijan Ira Vainikaisen JYYn edustajaksi JYU:n kv-kandidaattiohjelmien projektin ohjausryhmään
 • Hallitus päätti edustamisesta Nyyti ry:n tapahtumassa
 • Hallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen OP Keski-Suomen kanssa
 • Hallitus päätti valtuuttaa Jylkkärin päätoimittajan avaamaan harjoittelijan haun
 • Hallitus päätti varsinaisen toiminnan priorisoinneista

Hallituksen kokous 23/2023 (19.10.2023)

 • Hallitus päätti esittää edustajistolle Hybridirakennuksen panttauspäätöstä
 • Hallitus päätti esittee edustajistolle JYY-Asunnoille sisäistä lyhennysvapaata myöntämistä
 • Hallitus päätti JYYn rahastojen päivittämisestä
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle Kortepohjan torialueen kaupan hyväksymistä
 • Hallitus päätti Kortepohjan kiinteistöjaosta johtuvan vakuusasiakirjojen uudelleen kohdistamisen
 • Hallitus keskusteli aloitteesta ”JYY näkyvämmäksi toimijaksi Agoralle, Mattilanniemeen ja Ylistölle” ja valtuutti toiminnanjohtajan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin
 • Hallitus keskusteli aloitteesta ”Selvitys Jylkkärin tilasta jäsenpalveluna” ja valtuutti toiminnanjohtajan valmistelemaan kyselyä
 • Hallitus päätti avata Jylkkärin päätoimittajan haun
 • Hallitus päätti edustamisesta vierailulle eduskuntaan sekä järjestöjen vuosijuhlille
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle periaatteita JYYn hallituksen ja puheenjohtajiston valinnasta vuodelle 2024

Hallituksen kokous 22/2023 (5.10.2023)

 • Hallitus päätti hybridirakennuksen työmaavalvojan valinnasta
 • Hallitus päätti yleisen valintatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Eemeli Takasen FORTHEM Student Councilin jäseneksi
 • Hallitus päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan hyväksymään yliopiston kanssa tehtävän tutorsopimuksen
 • Hallitus päätti myöntää SYL- ja OLL-hallitushakijoille taloudellista tukea

Hallituksen kokous 21/2023 (21.9.2023)

 • Hallitus päätti valita kutsuntamenettelyllä korkeakoulupoliittiseksi asiantuntijan opintovapaan sijaiseksi Ira Vainikaisen
 • Hallitus hyväksyi JYYn yhdenvertaisuussuunnitelman ja esittää sitä edustajistolla vahvistettavaksi
 • Hallitus päätti JYU:n työryhmäedustuksista uuden korkeakoulupoliittisen asiantuntijan valinnan johdosta
 • Hallitus päätti myöntää toiminnanjohtajan sijaiselle luottokortin

Hallituksen kokous 20/2023 (7.9.2023)

 • Hallitus päätti myöntää valintatoimikunnan jäsenelle eron yleisen valintatoimikunnan jäsenyydestä
 • Hallitus keskusteli ilmastokestävyyden tiekartan luonnoksesta
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle valita vuoden 2023 tilintarkastajaksi KPMG Oy tilintarkastusyhteisöä
 • Hallitus päätti ”Rakenteellinen syrjintä poistettava tasa-arvolaista” kannanoton julkaisemisesta
 • Hallitus päätti antaa edustajistolle tiedonannon kuinka se on käyttänyt edustajiston hallitukselle siirtämää toimivaltaa
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle päivitetyn muutoksenhakuohjeen hyväksymistä

Hallituksen kokous 19/2023 (24.8.2023)

 • Hallitus päätti myöntää opiskelijaedustajalle eron matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä
 • Hallitus vahvisti Karri Kekkosen valinnan sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi
 • Hallitus päätti JYYn 90. vuosijuhlien järjestämisestä lauantaina 23. maaliskuuta 2024
 • Hallitus päätti purkaa varainkeruusopimuksen Aurora Borealiksen kanssa
 • Hallitus päätti hakea pankkilainaa hybridirakennuksen rakennusprojektia varten
 • Hallitus päätti esittää edustajistolle, että Jenni Suutari valitaan JYYn ehdokkaaaksi SYLin puheenjohtajavaaliin
 • Hallitus päätti, että JYY osallistuu AYY:n laatimaan rasismikannanottoon

Hallituksen kokous 18/2023 (10.8.2023)

 • Hallitus päätti myöntää opiskelijaedustajalle eron matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsenyydestä
 • Hallitus päätti myöntää toiminnanjohtajalle opintovapaan
 • Hallitus päätti avata haun toiminnanjohtajan opintovapaan sijaisen valintaa varten
 • Hallitus päätti, että toistaiseksi FORTHEM Student Councilin opiskelijaedustajan valintaan sovelletaan opiskelijaedustajista annetun ohjesäsännön III luvun mukaista haku- ja valintaprosessia
 • Hallitus päätti esittää sosiaalipoliittista asiantuntijaa Karri Kekkosta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön itäiseen johtokuntaan
 • Hallitus päätti myöntää eron valintatoimikunnan jäsenelle erityisen valintatoimikunnan jäsenyydestä ja nimitti uudeksi jäseneksi Nelli Rauhalan