JYYn edustajisto valitsee vuosittain ylioppilaskunnalle hallituksen, joka huolehtii JYYn arkisesta päätöksenteosta ja edustajiston päätösten toimeenpanosta. Hallitus antaa muun muassa lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa, jakaa järjestöavustuksia ja rekrytoi työntekijöitä.

Hallituksen koko on 8-10 henkeä.

Ylioppilaskunnan hallitus 2018

Aapeli Tourunen

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa.

Ryhmä: P&D

Sonja Karppinen

Sosiaalipolitiikka, Kampus Kustannus

Ryhmä: Jyväskylän vihreä vasemmisto

Kuntavaikuttaminen, sosiaalipolitiikka, ylioppilaskylä

Ryhmä: JYYn vihreät opiskelijat

Konserni, liikunta

Ryhmä: P&D

Järjestöt, kuntavaikuttaminen

Ryhmä: Luonnontieteilijät

Ympäristö, kulttuuri, kehitysyhteistyö

Ryhmä: JYYn vihreät opiskelijat

Järjestöt, viestintä, Jylkkäri

Ryhmä: Alvarin Unioni

Korkeakoulupolitiikka, kansainväliset asiat

Ryhmä: Alvarin Unioni

Korkeakoulupolitiikka, kansainväliset asiat

Ryhmä: P&D

Yritysyhteistyö, kulttuuri, tutorointi

Ryhmä: Alvarin Unioni