Järjestämisavustus

Avustusta haetaan erilaisten tapahtumien ja projektien järjestämiseen. JYY maksaa myönnettyyn summaan asti toteutuneiden kulujen mukaan. Esimerkiksi: Ainejärjestö järjestää valtakunnallisen seminaarin (ei joka vuotista toimintaa) tai asiantuntijaluennon.

Kriteerit

 • Avustusta myönnetään opiskelijan tai järjestön järjestämien tapahtumien kuluihin.
 • Tapahtumalla tai projektilla on oltava vastuuhenkilö, joka sitoutuu noudattamaan avustuskriteereitä.
 • Tapahtuman budjetin on oltava realistinen ja huolellisesti laadittu. Budjetista on tultava selkeästi esiin, mihin avustus käytetään ja ketkä ovat mahdolliset muut rahoittavat tahot ja mikä on järjestävän tahon omarahoitusosuus kuluista. Mikäli omarahoitusosuus on 0€, tulee sen olla perusteltua.
 • Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen avustusraportin ja toteutuneen budjetin mukaisesti, ellei ennakkomaksusta erikseen sovita.
 • Taho, jolle on myönnetty avustusta on velvollinen raportoimaan nettilomakkeella kuukauden sisässä tapahtumasta, johon avustusta on myönnetty. Mikäli raporttia ja pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu (tai selvitystä asiasta) ajoissa, ei myönnettyä avustusta laiteta maksuun.

Avustusta ei myönnetä

 • tapahtumiin, jotka tavoittelevat voittoa.
 • bileisiin ja illanviettoihin, joihin ei liity ohjattua/suunniteltua toimintaa
 • säännöllisiin tapahtumiin tai kustannuksiin, kuten säännöllisen liikuntavuoron salivuokraan tai vuosijuhlaan
 • matka- tai majoituskuluihin. (Poislukien liikuntatapahtumat, joista ei koidu muita kustannuksia, esimerkiksi vaellusretket. Matka- ja majoituskulujen myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti.)
 • järjestön yleisiin hankintoihin
 • puutteellisten, myöhästyneiden tai hutiloiden tehtyjen hakemusten perusteella
 • jos tapahtumasta ei toimiteta raporttia liitteineen viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta