Kulttuuri- ja projektiavustukset

Avustusta myönnetään korkeintaan 300 €/hakeva taho/vuosi, korkeintaan viiteen eri kulttuurikohteeseen tai projektiin. Kulttuuri- ja projektiavustusten saaminen edellyttää, että hakijalla on tapahtumaan omaa tai muualta hankittua rahoitusta vähintään kolmasosa tapahtuman kuluista. 

Avustusta voidaan myöntää järjestön tai muun opiskelijaryhmän projektille tai toiminnalle, joka on kertaluontoista tai ensimmäistä kertaa toteutettavaa ja johon on nimetty vastuuhenkilö sekä yhdenvertaisuusvastaava.

Lisäksi hakemusta käsiteltäessä katsotaan eduksi, jos projekti tai toiminta: 

 • tukee opiskelijan hyvinvointia 
 • kannustaa laajaa joukkoa opiskelijoita osallistumaan 
 • on osallistujalle maksutonta 
 • mahdollistaa esteettömän ja yhdenvertaisen osallistumisen 
 • kannustaa myös kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan 
 • parantaa opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä 
 • on päihteetöntä 
 • on poikkitieteellistä 
 • pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksensa 
 • tukee JYYn toimintaa tai tavoitteita – parantaa opiskelijoiden yhteiskunnallista asemaa 

 

Avustusta ei myönnetä: 

 • yhdistyksen toistuvaksi katsottavaan toimintaan 
 • liiketoiminnan harjoittamiseen tai yhdistyksen tai ryhmän varainhankintaan – JYYn arvojen vastaiseen toimintaan 
 • yhdistyksen lehden julkaisemiseen 
 • yhdistyksen tai ryhmän jäsenten, majoituksiin tai ruokailuihin (esimerkiksi ekskursioilla). Avustusta voidaan kuitenkin myöntää esimerkiksi opintoihin liittyvän matkan matkakustannuksiin tai puhujan tai vierailijan matkakustannusten korvaamiseen 
 • hakemuksen tai raportin myöhästyessä 
 • vuosijuhliin, poislukien viidellä jaolliset vuodet (esim. 30-, 55-vuotisjuhlat), joihin myönnetään 100 euroa