Liikunta-avustuksia voi hakea lähi- ja etäliikuntatapahtumiin

Liikunta-avustusta voi hakea erilaisiin liikuntatapahtumiin, jotka toteutuvat ulko- tai sisätiloissa tai etämuotoisena. Avustusta voidaan myöntää järjestön tai muun opiskelijaryhmän liikunnalliselle ja päihteettömälle projektille tai toiminnalle, johon on nimetty vastuuhenkilö sekä yhdenvertaisuusvastaava.

Tuen saaminen edellyttää, että JYY mainitaan tapahtuman yhteistyökumppanina. Lisäksi lähitoteutusmuotoisten tapahtumien tulee noudattaa vallitsevia koronasuosituksia ja -ohjeita, ja tapahtumaan tulee olla laadittu turvallisuussuunnitelma. 

Avustusta myönnetään korkeintaan 300 €/hakeva taho/vuosikorkeintaan viiteen eri projektiinAvustuksen saaminen edellyttääettä JYY ei ole ainoa tapahtumaa rahoittava taho. Liikunta-avustusta haetaan kustannuspohjaisesti x €/JYYn jäsenmikäli osallistujamäärä on selvitettävissä, tai könttäsumma esimerkiksi turnausten järjestämiseenEtäliikuntatapahtumiin avustus haetaan könttäsummana.

Hakemusta käsiteltäessä katsotaan eduksi, jos projekti tai toiminta: 

 • Kannustaa laajaa joukkoa opiskelijoita osallistumaan
 • On osallistujalle maksutonta
 • Mahdollistaa esteettömän ja yhdenvertaisen osallistumisen
 • Kannustaa myös kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan
 • On poikkitieteellistä
 • On uudenlaista ja monipuolista
 • Pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksensa
 • Tukee JYYn arvoja, toimintaa tai tavoitteita

Avustusta ei myönnetä: 

 • Toistuviin projekteihin/tapahtumiin
 • Harjoittelusta aiheutuviin kuluihin
 • Liiketoiminnan harjoittamiseen tai yhdistyksen tai ryhmän varainhankintaan
 • JYYn arvojen vastaiseen toimintaan
 • Yleisiin hankintoihin (esim. toimistotarvikkeet, kisa-asut)
 • Matka- tai majoituskuluihin (poislukien kisat ja tapahtumat, joista ei koidu muita kustannuksia)
 • Hakemuksen tai raportin myöhästyessä

Muita erityishuomioita liikunta-avustusten myöntämiseen: 

 • Vaelluksia ja muita isompia liikuntatapahtumia (esim. turnauksia) JYY tukee korkeintaan yhtä suurella summalla kuin, minkä järjestö siihen itse panostaa tai hankkii muulta taholta
 • Opiskelijaa tuetaan valtakunnallisten tai kansainvälisten kilpailuiden osallistumismaksuissa, OSM kisojen osalta 5€/JYYn jäsen sekä kansainvälisten kisojen osalta 10€/JYYn jäsen

Järjestöjen vakuutukset ja musiikintoistoluvat