Osallistumisavustus

Avustus haetaan erilaisiin tapahtumiin ja lajikokeiluihin osallistumiseen

 • Esimerkki: Ainejärjestö vie jäseniään boulderoimaan, osallistumaan konserttiin tai opiskelija edustaa JYYtä Opiskelijoiden SM-kisoissa.
 • Avustusta myönnetään tietty euromäärä osallistuvaa JYYn jäsentä kohden. Lajikokeiluihin yleensä 1-5 euroa / JYYn jäsen.
 • Isojen kisojen (esim. OSM) kohdalla avustusta voidaan myöntää tiettyyn menojen kokonaisuuteen eli käytännössä osallistumismaksuihin. Avustusta myönnetään tiettyyn summaan asti.

Kriteerit

 • Avustusta myönnetään osallistumis- ja kilpailumaksuihin.
 • Tapahtumalla on oltava vastuuhenkilö, joka sitoutuu noudattamaan avustuskriteereitä.
 • Myönnettävä summa riippuu tapahtuman avustuskriteereissä hyväksytyistä kuluista.
 • Tapahtuman budjetin on oltava realistinen ja huolellisesti laadittu. Budjetista on tultava selkeästi esiin, mihin avustus käytetään ja ketkä ovat mahdolliset muut rahoittavat tahot ja mikä on järjestävän tahon omarahoitusosuus. Mikäli omarahoitusosuus on 0€, tulee sen olla perusteltua.
 • Avustus maksetaan avustusraportin ja toteutuneen budjetin mukaisesti, ellei ennakkomaksusta erikseen sovita.
 • Taho, jolle on myönnetty avustusta on velvollinen raportoimaan nettilomakkeella kuukauden sisässä tapahtumasta, johon avustusta on myönnetty. Mikäli raporttia ja pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu (tai selvitystä asiasta) ajoissa, ei myönnettyä avustusta laiteta maksuun.

Avustusta ei myönnetä

 • harjoittelusta aiheutuviin kuluihin.
 • matka- tai majoituskuluihin. (Poislukien kisat ja tapahtumat, joista ei koidu muita kustannuksia. Matka- ja majoituskulujen myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti.)
 • yleisiin hankintoihin (esim. toimistotarvikkeet, kisa-asut).
 • puutteellisten, myöhästyneiden tai hutiloiden tehtyjen hakemusten perusteella.
 • jos tapahtumasta ei toimiteta raporttia liitteineen viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Osallistumisavustuksissa omaosuuden voi merkitä esim. 3€ osallistumismaksuista omarahoitusosuus on 1€/osallistuja. Taas isommissa kisoissa, kuten OSM-kisoissa omarahoitusosuus voi olla esim. majoitus ja matkat, jolloin JYY maksaa osallistumiskuluja. Toteutuneiden kustannusten ollessa pienemmät kuin suunniteltu budjetti, JYY maksaa järjestön omarahoitusosuuden yli menevän osuuden myönnettyyn summaan asti. Myös mahdolliset muut tukijat, kuten yliopisto tai rahoittajat, kuten sponsorit tulee tuoda selkeästi ilmi hakemuksessa.