Vallitsevan koronatilanteen vuoksi, liikunta-avustusten jakaminen on jäädytetty toistaiseksi


Avustusta myönnetään korkeintaan
300 €/hakeva taho/vuosi, korkeintaan viiteen eri projektiin. Avustuksen saaminen edellyttää, että JYY ei ole ainoa tapahtumaa rahoittava taho. Avustusta voidaan myöntää x €/JYYn jäsen, mikäli osallistujamäärä on selvitettävissä, tai könttäsumma esimerkiksi turnausten järjestämiseen.

Avustusta voidaan myöntää järjestön tai muun opiskelijaryhmän liikunnalliselle ja päihteettömälle projektille tai toiminnalle, johon on nimetty vastuuhenkilö sekä yhdenvertaisuusvastaava.

Hakemusta käsiteltäessä katsotaan eduksi, jos projekti tai toiminta: 

 • Kannustaa laajaa joukkoa opiskelijoita osallistumaan
 • On osallistujalle maksutonta
 • Mahdollistaa esteettömän ja yhdenvertaisen osallistumisen
 • Kannustaa myös kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan
 • On poikkitieteellistä
 • On uudenlaista ja monipuolista
 • Pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksensa
 • Tukee JYYn arvoja, toimintaa tai tavoitteita

Avustusta ei myönnetä: 

 • Toistuviin projekteihin/tapahtumiin
 • Harjoittelusta aiheutuviin kuluihin
 • Liiketoiminnan harjoittamiseen tai yhdistyksen tai ryhmän varainhankintaan
 • JYYn arvojen vastaiseen toimintaan
 • Yleisiin hankintoihin (esim. toimistotarvikkeet, kisa-asut)
 • Matka- tai majoituskuluihin (poislukien kisat ja tapahtumat, joista ei koidu muita kustannuksia)
 • Hakemuksen tai raportin myöhästyessä
 • Hakemuksesta puuttuu turvallisuussunnitelma

Muita erityishuomioita liikunta-avustusten myöntämiseen: 

 • Vaelluksia ja muita isompia liikuntatapahtumia (esim. turnauksia) JYY tukee korkeintaan yhtä suurella summalla kuin, minkä järjestö siihen itse panostaa tai hankkii muulta taholta
 • Opiskelijaa tuetaan valtakunnallisten tai kansainvälisten kilpailuiden osallistumismaksuissa, OSM kisojen osalta 5€/JYYn jäsen sekä kansainvälisten kisojen osalta 10€/JYYn jäsen

Järjestöjen vakuutukset ja musiikintoistoluvat