Avustusraportti ja avustuksen maksaminen

Kuukauden sisällä tapahtumasta toimitetaan nettilomakkeella raportti, josta käy ilmi osallistujamäärä (JYYn jäsenet eriteltyinä), projektin tavoitteiden toteutuminen sekä taloustoteuma tositteineen. Avustus maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Avustusta ei makseta, jos raportti palautetaan myöhässä.

Järjestämisavustukset maksetaan toteutuneiden kulujen pohjalta niin, että tapahtuman kulujen jäädessä budjetoitua alhaisemmiksi, vähenee JYYn osuus, mutta järjestön omarahoitusosuus pysyy samana. Myös tappiontakauksissa ja osallistumisavustuksissa avustusta maksetaan enintään myönnettyyn avustussummaan asti. Mikäli tappiota tulee odotettua vähemmän tai osallistujamäärä on ennakoitua pienempi, maksetaan avustusta totetutuneiden tappioiden tai osallistujamäärän mukaan. Tappiontakaustilanteissakin avustusta on pitänyt hakea vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtumaa.

Raportissa tulee myös kuvata, kuinka tapahtuma on onnistunut ja mitä hyötyä siitä oli osallistujille tai järjestäjätaholle. Avustus maksetaan järjestön hakemuksessaan osoittamalle tilille, mikäli raportissa on kaikki tarvittavat tiedot ja tositteet. JYYn henkilökunnan tai hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa pyytää täydentämään raporttia.

Huomioi, että avustussumma maksetaan vasta avustusraportin toimittamisen jälkeen, ellei erityisestä syystä avustuksen maksamisesta etukäteen ole sovittu. Tässäkin tapauksessa avustusraportti tulee kuitenkin toimittaa kuukauden sisällä tapahtumasta.

JYYn tukien lisäksi kannattaa kartoittaa myös muita mahdollisia tukimuotoja. Tuen hakijat ovat oikeutettuja pyynnöstä saamaan perustelut päätöksestä ylioppilaskunnan hallitukselta.

 

Avustusraportti

Tällä lomakkeella raportoidaan JYYn myöntämän avustuksen käytöstä.
  • Pudota tiedostot tähän tai
    Sallitut tiedostomuodot: jpg, png, pdf.
    Sallitut tiedostomuodot: jpg, png ja pdf.