Koulutukset:

Perjantai

JYY ja järjestöt + mitä nämä hallitushommat oikein on?
Mitä kaikkea JYY tarjoaa järjestöilleen ja mitä taas JYY odottaa järjestöiltä. Tämän lisäksi käydään läpi mitä voit odottaa tältä vuodelta yhdistyksen hallituksessa

Jaksaminen järjestötoiminnassa
Järjestötoiminta voi olla puuduttavaa ja siksi on hyvä keskittyä heti alusta asti omaan jaksamiseen. Tämän luennon aikana käymme läpi sitä, kuinka järjestövuodesta selviää ilman burn outia!

Yhdistyslaki ja kurinpitotoimenpiteet yhdistyksessä
Koulutuksessa käydään läpi yhdistyslain perusasioita hallituslaisen näkökulmasta sekä sitä, mitä laki sanoo erinäisistä kurinpitotoimenpiteistä, kuten porttikielloista, sanktioista ja yhdistyksen jäsenen erottamisesta

Lauantain ensimmäinen slotti

Kokoussimulaattori
Mikä kaikki voi mennä pieleen kokouksessa ja miten siitä selvitään? Tule ottamaan selvää kokoussimulaattorissa! Koulutus on tarkoitettu vain puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille

Sopo-koulutus: Case-esimerkkejä ja yleisiä yhdenvertaisuushaasteita
Tässä koulutuksessa käydään läpi erilaisten casejen läpi sitä, minkälaisia haasteita järjestöillä voi tulla yhdenvertaisuusasioissa. Koulutusta suositellaan erityisesti kaikille sopovastaaville!

Liikuntavastaavien koulutus
Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä asioita liikuntavastaavana toimimisessa; mitä on tärkeää ottaa huomioon ja millaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden liikkumisen edistämiseen on.

Yritysyhteistyökoulutus
Yritysyhteistyö vaatii ymmärrystä yritysten toiminnasta sekä osaamista yhteistyön hyötyjen myymisestä yrityksille. Viestintäyrittäjä ja entinen JYYn puheenjohtaja Aleksi Murtojärvi perehdyttää neuvotteluun, yritystoiminnan periaatteisiin ja verkostoitumiseen.

International affairs (in English)
The aim of the training is to share what is promotion of interests in the context of internationalization. You will get to know more about the international students of the university and how to better the internationalization of your own association

Tapahtuman järjestämisen 101
Tämän koulutuksen jälkeen tiedät tapahtumien järjestämisestä enemmän kuin aiemmin. Koulutuksessa käydään läpi tapahtumatyypeittäin tapahtumanjärjestäjän vastuut ja mm. tarvittavat luvat ja lakiasiat. Kouluttajana toimii tapahtumatuottaja Suvi Liukkonen.

Tutorvastaavien koulutus
Koulutuksessa käydään läpi JYUn tutorointimallia, sekä mitä järjestöjen olisi siitä hyvä tietää. Koulutukseen voi osallistua myös muut kuin tutorvastaavat, olisi tärkeää että tietoa tutoroinnista menee jokaiselle järjestölle!

Lauantain toinen slotti

Puheenjohtaja hallinnollisena ja ihmisten johtajana
Puheenjohtajan täytyy toimia monenlaisena johtajana. Paitsi että hänen täytyy johtaa yhdistystä hallinnollisissa asioissa, toimii hän myös hallituksen tiimivetäjänä. Tästä koulutuksesta eväitä molempiin osapuoliin johtajuudessa! Kouluttajana toimii JYYn vanha järjestösihteeri Eetu Heiska

Running an association in English (in English)
In this training we will go through the basics of running an association, go through all the things JYY offers for associations and look at the spesific needs that fully English-speaking associations have

Hyvinvointifoorumi
Hyvinvointifoorumiin on kutsuttu kaikki sosiaalipoliittiset vastaavat ja muut hyvinvoinnista vastaavat hallituslaiset. Luvassa vertaistukea ja tietoa sopoisista asioista!

Kopo-koulutus: opiskelijan oikeudet ja oikeusturva
Opiskelijan oikeudet ja niiden valvominen on kopovastaavien tärkeimpiä tehtäviä. On tärkeää myös tuntea jokaisen opiskelijan oikeusturva, mikäli tilanteet eskaloituvat. Koulutusta tulee pitämään JYYn korkeakoulupoliittinen asiantuntija Ira Vainikainen.

Viestintäkoulutus
Kuka viestii, miten ja milloin? Viestintä on muutakin kuin pelkästään somepostausten tekemistä, mutta mitä siitä pitää tietää opiskelijajärjestössä? Organisaatioviestinnän kahluualtaaseen ja tarvittaessa syvempiinkin vesii vie viestintäyrittäjä Aleksi Murtojärvi.

Yhdenvertaisuus tapahtumissa
Koulutuksessa käydään läpi yhdenvertaisuutta tapahtumapainotuksella ja koulutuksesta saa eväitä yhdenvertaisuusvastaavana toimimiseen tapahtumissa. Kouluttajina sosiaalipoliittinen asiantuntija Karri Kekkonen ja tapahtumatuottaja Suvi Liukkonen.

Kestävän kehityksen koulutus ja foorumi
Koulutuksessa käydään läpi ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviä teemoja ja pidetään vuoden ensimmäinen Kestävän kehityksen foorumi.

Lauantain kolmas slotti

PJ-foorumi
Vuoden ensimmäinen PJ-foorumi pidetään järjestösemman yhteydessä. Tervetuloa kaikki puhikset ja varapuhikset!Kulttuuri- ja tapahtumafoorumi
Vuoden ensimmäisessä Kulttuuri- ja tapahtumafoorumissa saat vertaistukea muilta järjestötoimijoilta sekä katsauksen JYYn tapahtumatoimintaanSihteerikoulutus
Mitäs ne sihteerihommat oikein onkaan? Miten teet toimivia ja hyviä pöytäkirjoja? Näistä teemoista lähtien käydään läpi sihteeritoiminnan perusasiat sekä kinkkisemmät tilanteet

Saavutettava viestintä
Koulutuksessa käydään läpi, kuinka tehdä saavutettavaa viestintää eri kanavissa kuten sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Koulutuksen aikana saat konkreettisia työkaluja ja vinkkejä muun muassa saavutettavien somepostausten ja videoiden tekemiseen.

Kopofoorumi
Kopofoorumissa kaikkien järjestöjen kopovastaavat pääsevät kuulemaan yliopiston kopokuulumisista sekä verkostoitumaan muiden kopovastaavien kanssa

KV-foorumi
KV-foorumissa järjestöjen KV-vastaavat pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä jakamaan ajatuksia. Foorumissa käydään läpi myös ajankohtaisia KV-asioita