JYYn toiminta-avustusten 2020 hakuohjeet ja myöntämisperusteet

Vuonna 2020 ylioppilaskunnan budjetissa on varattuna 20 000 euroa järjestöjen toiminta-avustuksiin. Avustukset myönnetään kahdessa osassa; perusosa keväällä ja toimintaperusteinen osa syksyllä. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on tukea JYYn piirissä toimivien järjestöjen perustoimintaa. Toiminta-avustuksilla tuetaan myös edustajistoryhmien toimintaa. Toiminta-avustusta myönnetään hakemuksesta ja avustusten myöntämisestä päättää JYYn hallitus.

Myöntämisperusteet

Saadakseen toiminta-avustusta järjestön tulee täyttää JYYn piirissä toimivan järjestön kriteerit:

  • Järjestöllä on vähintään 7 jäsentä
  • Järjestö on rekisteröitynyt yhdistys
  • Järjestö on ilmoittautunut JYYn piirissä toimivaksi järjestöksi
  • Järjestön tarkoitus ja toimintatavat eivät ole lain tai hyvien tapojen vastaisia, ja se ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan yksilön oikeudet tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.
  • Vähintään puolet järjestön jäsenistä ovat JYYn jäseniä tai järjestön toiminta kohdistuu erityisesti JYYn jäsenistöön ja edistää heidän hyvinvointiaan, pyrkimyksiään tai asemaansa

Huom! Näitä kriteereitä ei sovelleta edustajistoryhmiin.

Avustuksen suuruus

Ainejärjestöt

Ainejärjestöjen osalta kevään avustuksen summa on 200 euroa. Syksyn toimintaperusteiden avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden, monipuolisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Toiminnan tulee kannustaa mahdollisimman monia jäseniä osallistumaan. Avustusta määriteltäessä katsotaan lisäksi, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan huhtikuun lopulla.

Harrastejärjestöt

Harrastejärjestöjen ja osakuntien osalta kevään avustuksen suuruus on 150 euroa. Syksyn toimintaperusteisen avustuksen osalta suuruus määräytyy ensisijaisesti toiminnan aktiivisuuden sekä tasapuolisuuden perusteella. Avustusta määriteltäessä katsotaan, että yhdistyksen hallinto ja talous ovat asianmukaisesti hoidettuja. Tarkemmat kriteerit ilmoitetaan huhtikuun lopulla.

Edustajistoryhmät

Edustajistoryhmien osalta avustuksen suuruus määräytyy ensisijaisesti edustajistopaikkojen lukumäärän perusteella. Perusosa ryhmää kohden on 50 €, lisäksi 30 € / edaattori. Edustajistoryhmille avustukset jaetaan ainoastaan keväällä.

Lain mukaan puoluejärjestöt ja puolueen lähiyhteisöt eivät voi ottaa vastaan tukea ylioppilaskunnilta. Edustajistoryhmän tehtävänä on tunnistaa oma asemansa puolueyhteisössä. Edustajistoryhmiltä ei vaadita rekisteröitymistä yleisavustusten saamiseksi.

Toiminta-avustuksen toimintaperusteisen osan hakeminen

Toiminta-avustusten syksyn hakuaika on 2.11. kello 12.00 -15.11. kello 12.00.

Hakulomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan sen voi tallentaa välissä. Suositelemme tutustumaan pisteytyskriteereihin ennen lomakkeen täyttämistä.

Linkit hakulomakkeisiin

Ainejärjestöjen hakulomake

Harrastejärjestöjen hakulomake

Hallitus päättää vuoden 2020 toiminta-avustuksista joulukuun alussa.

Lisätietoja toiminta-avustuksista ja niiden hakemisesta antavat:

Jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri

Ismo Puhakka
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi | 050 430 6747

Hallituksen järjestövastaavat

Petri Laaksonen
petri.laaksonen@jyy.fi