Opiskelijoille on tarjolla monia palveluita terveyden ja hyvinvoinnin tueksi. Tälle sivulle on listattu palveluita, joista saat apua terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä haasteissa.

 

Opiskelijoiden terveyspalvelut

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja.

YTHS:n palveluihin kuuluvat fyysisen terveydenhuollon palvelut, mielenterveyspalvelut, suun terveyden palvelut sekä fysioterapeuttipalvelut.

Kaikki YTHS:n palvelut kuuluvat Kelalle maksettavaan opiskeluterveydenhuoltomaksuun.

YTHS:n palveluita voit käyttää ensisijaisesti oman opiskelupaikkakuntasi palvelupisteellä, mutta tarvittaessa myös muilla YTHS:n palvelupisteillä ympäri Suomen. YTHS ei tarjoa päivystysvastaanottoa.

Lisää tietoa YTHS:n palveluista ja toiminnasta voi lukea YTHS:n nettisivuilta.

YTHS Jyväskylä
Puistokatu 4
40100 Jyväskylä

Terveyskeskuspalvelut Jyväskylässä

Opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään myös oman kotikuntansa tai opiskelupaikkakuntansa terveyspalveluja. Näistä käynneistä peritään normaali terveyskeskusmaksu. Apua saa oman alueen terveysasemalta (pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8-16) sekä muina aikoina ympäri vuorokauden Keski-Suomen Sairaala Novassa (Hoitajantie 3).

Lue tarkemmat tiedot kunnallisesta päivystyksestä täältä.

 

Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut

 

Jyväskylän yliopiston palvelut:

Student Life 

Student Lifen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Student Lifessa yliopisto ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat opiskelujen tueksi tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Lähtökohtana on tarjota apua ja tukea helposti saatavilla ja monipuolisilla toimintamuodoilla, jotka on kohdennettu jokaisen opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin opintopolun eri vaiheisiin. 

Tietoa ja yhteystiedot Student Lifesta löydät täältä 

Yliopiston hyvinvointineuvojat eli hyvikset  

Hyvinvointineuvojat eli hyvikset ovat yliopiston henkilökunnan jäseniä, eri laitosten henkilökuntaa, ja ovat saaneet koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvikset tarjoavat opiskelijalle keskusteluapua ja tukea opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan. Hyviksen luokse voit tulla millaisen asian kanssa tahansa ja keskustelut ovat aina luottamuksellisia. 

Tietoja ja hyviksien yhteystiedot löydät täältä.

Jyväskylän yliopiston oppilaitospappi

Jyväskylän seurakunnan ylioppilaspappi on opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa varten. Papin tavoitat sähköpostilla, Whatsappilla, puhelimella, sosiaalisesta mediasta tai paikan päällä kampuksilla. 

Lisää tietoa oppilaitospapista löydät täältä. 

Oppilaitospappi
matti.vaatainen@evl.fi
050 594 8167
Seminaarinmäki, Fennicum 103 

Opiskelijan kompassi 

Opiskelijan kompassi on teemoittain etenevä hyvinvointi- ja elämäntaitojen kehittämisen tueksi tarkoitettu verkko-ohjelma. Ohjelmassa käsitellään muun muassa mielen hyvinvointia, jännittämistä, motivaatiokysymyksiä, stressin- ja ajanhallintaa sekä erilaisia harjoituksia ja niiden soveltamista arkeen. Opiskelijan kompassi perustuu arvo- ja mindfulness-menetelmiin. 

Kokeile opiskelijan kompassia täältä.  

Opiskelun taitokartta – Erityispedagogiikan tukihenkilöt 

Opiskelun taitokartan yhteydessä tarjotaan yksilö- tai ryhmäohjausta. Tuki sisältää akateemisten opiskelutaitojen ohjausta. Ohjauksen alussa opiskelijoille tehdään muun muassa lukitestit, joista jatketaan tarvittaessa kohdennettuihin yksilöllisiin testeihin. Ohjausta on mahdollista saada kerran vuodessa. 

Lue lisää Opiskelun taitokartasta täältä.

Esteetön opiskelu ja yksilölliset tukipalvelut 

Tavoitteena on, että opiskelijat voivat kokea itsensä arvostetuiksi ja toimia ilman toissijaisia ongelmia. Yksilölliset järjestelyt ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojen sujumista. 

Lue lisää yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä täältä. 

Opiskelijoiden päihdeohjelma

Päihdeohjelman tavoitteena on edistää opiskelu- ja työkykyä, edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä ennalta päihdehaittoja, helpottaa puuttumista opiskelijan päihdeongelmaan sekä parantaa hoitoonohjausta. Opiskelija voi ottaa yhteyttä yliopiston opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan, mikäli päihteiden käyttö herättää huolta ja toivoo siihen neuvoja ja tukea. 

Yhteystiedot ja lisätietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden päihdeohjelmasta täältä.

 

Hyvinvointialueen palvelut:

Ohjaamo

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. 

Lue lisää Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Kriisikeskus Mobile 

Kriisikeskus Mobilesta saat apua muun muassa, jos olet kokenut jotakin järkyttävää, kokenut menetyksen tai väkivaltaa, olet itse käyttäytynyt väkivaltaisesti, elämässäsi on kriisi tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi. 

puh. 044 7888 470 arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17
Matarankatu 2
Kriisikeskus Mobilen verkkosivut 

Sosiaali- ja kriisipäivystys 

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut sekä akuutin kriisiavun kaikenikäisille. Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saat välitöntä apua ympäri vuorokauden. Yhteydenotot puhelimitse, puh. 014266 0149. 

Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa tarvitessaan itse apua tai huomatessaan toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen verkkosivut.

 

Järjestöjen ja muiden toimijoiden palvelut:

Nyyti ry 

Nyytiryon opiskelijoiden mielenterveyttäjaopiskelukykyä edistävä valtakunnallinenjayleishyödyllinen yhdistys. Nyyti tarjoaa vertaistukea luottamuksellisesti ja anonyymisti muun muassa ryhmächateissa ja verkkoryhmissä.  

Nyytin kautta löydät myös paljon muuta. Nyyti on mm. listannut kattavasti erilaisia apua tarjoavia tahoja moniin erilaisiin tilanteisiin. Listauksen löydät täältä. 

Mieli ry:n kriisipuhelin  

Mieli ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden numerossa 09 2525 0111. Lisää tietoa MIELI ry:n sivuilta.

JYYn häirintäyhdyshenkilöt 

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiltä saa apua ja tukea, kun kohtaa esimerkiksi sukupuolista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten kiusaamista tai syrjintää. 

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät täältä