SYL on vuosikymmeniä tukenut kehitysyhteistyöllään koulutusta ja opiskelijoita. SYL on myös lisännyt Suomessa tietoa globaalikysymyksistä. Kehitysyhteistyö tukee SYL:n toiminnan ydinperiaatteita: yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja sivistystä. Tärkeä osa SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa ovat myös vapaaehtoiset aktiivit sekä lahjoitukset.

KENKKU

KENKKU eli kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta on eri ylioppilaskuntia edustavien vapaaehtoisten ryhmä. Se vastaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista yhdessä hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaavan ja kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa sekä osallistuu vaikuttamistyöhön ja varainhankintaan. KENKKUn tehtäviin kuuluu mm. uusien hankkeiden suunnittelu, vuosiraporttien työstäminen, kestävästä kehityksestä viestiminen sekä taustaselvitysten laatiminen vaikuttamistyötä varten. KENKKUlaiset osallistuvat myös hankkeista tiedottamiseen niin ylioppilaskunnissaan kuin päivittämällä blogia.

KENKKUn toimikausi on kuluvan vuoden syyskuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun. KENKKUssa on sekä uusia että jatkavia jäseniä. Näin tiedonkulku varmistetaan KENKKUn vaihtuessa vuosittain. Uudet jäsenet valitaan ylioppilaskuntien esitysten perusteella ennalta määrättyjen kriteerien perusteella. Haku KENKKUun on vuosittain keväisin.

Nykyiset hankkeet

Vammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa (Empower II (2) -hanke)

SYL tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa vuosina. Yliopistot ovat Debre Berhan, Dilla ja Jimma. Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä opetusta, aivan kuten muillekin yliopisto-opiskelijoille.

Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Tämä on toiminut hyvin aiemmissa vastaavissa hankkeissa. Hanke pyrkii vähentämään myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa varmistamalla, että sekä miehet että naiset osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin.

Hanke toteutetaan ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Koska kyseessä on vammaishanke, ulkoministeriön tuki kattaa 92,5 % hankkeen kuluista, loput 7,5 % katetaan lahjoitusvaroilla.

Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta SYL:n sivuilla.

Lahjoita SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan

Voit tukea EMPOWER-hanketta maksamalla vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun jäsenmaksun yhteydessä OILI-palvelussa.

Pienkeräyksen tiedot
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Keräysluvan numero: Keräys päättynyt
Toimeenpanoaika ja -alue: Keräys päättynyt
Rahankeräystili: Keräys päättynyt

Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus:

Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus on kattojärjestömme, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Vammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja
valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa (EMPOWER ll) -hanke. SYL
tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa yliopistossa
Etiopiassa yhdessä paikallisen vammaisjärjestön kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä
opetusta, aivan kuten muillekin yliopisto-opiskelijoille. Hanke tukee vammaisten
opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla
yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot
jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Hanke pyrkii
vähentämään myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa varmistamalla, että sekä
miehet että naiset osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin.

Hanke toteutetaan ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Ulkoministeriön tuki kattaa
92,5 % hankkeen kuluista, loput 7,5 % katetaan lahjoitusvaroilla.

Kerättävien varojen toissijainen käyttötarkoitus:

Toissijaisesti kerättävien varojen käyttötarkoitus on kattojärjestömme, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Inklusiivista korkeakoulutusta Sambiassa (ZIHEP) -hanke. Hanke tukee vammaisia opiskelijoita kohdeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen opiskelijapalveluihin vammaisspesifejä palveluja ja voimauttamalla vammaisia opiskelijoita heidän yhdistyksiensä kautta. Näin vammaiset opiskelijat oppivat itse vaatimaan tarvitsemiansa tukitoimia, jotta korkeakouluun päästyään he pystyvät myös suorittamaan opintonsa.

Hanke toteutetaan ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Ulkoministeriön tuki kattaa 92,5 % hankkeen kuluista, loput 7,5 % katetaan lahjoitusvaroilla.