SYL on vuosikymmeniä tukenut kehitysyhteistyöllään koulutusta ja opiskelijoita. SYL on myös lisännyt Suomessa tietoa globaalikysymyksistä. Kehitysyhteistyö tukee SYL:n toiminnan ydinperiaatteita: yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja sivistystä. Tärkeä osa SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa ovat myös vapaaehtoiset aktiivit sekä lahjoitukset.

KENKKU

KENKKU eli kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta on eri ylioppilaskuntia edustavien vapaaehtoisten ryhmä. Se vastaa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista yhdessä hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaavan ja kehityspolitiikan asiantuntijan kanssa sekä osallistuu vaikuttamistyöhön ja varainhankintaan. KENKKUn tehtäviin kuuluu mm. uusien hankkeiden suunnittelu, vuosiraporttien työstäminen, kestävästä kehityksestä viestiminen sekä taustaselvitysten laatiminen vaikuttamistyötä varten. KENKKUlaiset osallistuvat myös hankkeista tiedottamiseen niin ylioppilaskunnissaan kuin päivittämällä blogia.

KENKKUn toimikausi on kuluvan vuoden syyskuusta seuraavan vuoden elokuun loppuun. KENKKUssa on sekä uusia että jatkavia jäseniä. Näin tiedonkulku varmistetaan KENKKUn vaihtuessa vuosittain. Uudet jäsenet valitaan ylioppilaskuntien esitysten perusteella ennalta määrättyjen kriteerien perusteella. Haku KENKKUun on vuosittain keväisin.

Lukuvuotena 2021-2022 Inka Mantera ja Laura Del Castillo Munera edustavat JYYtä KENKKUssa.

Nykyiset hankkeet

Vammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa (EMPOWER) – hanke

SYL tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa vuosina 2019–2022. Yliopistot ovat Debre Berhan, Dilla ja Jimma. Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä opetusta, aivan kuten muillekin yliopisto-opiskelijoille.

Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Tämä on toiminut hyvin aiemmissa vastaavissa hankkeissa. Hanke pyrkii vähentämään myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa varmistamalla, että sekä miehet että naiset osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin.

Hanke toteutetaan ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Koska kyseessä on vammaishanke, ulkoministeriön tuki kattaa 92,5 % hankkeen kuluista, loput 7,5 % katetaan lahjoitusvaroilla.

Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta SYL:n sivuilla.

Lahjoita SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan

Voit tukea EMPOWER-hanketta maksamalla vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun jäsenmaksun yhteydessä OILI-palvelussa.

Pienkeräyksen tiedot
Keräys on päättynyt.

Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus:

Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus on kattojärjestömme, Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) Vammaisten opiskelijoiden voimaannuttaminen ja valtavirtaistaminen korkeakoulutuksessa Etiopiassa (EMPOWER) – hanke. SYL tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa vuosina 2019–2022. Yliopistot ovat Debre Berhan, Dilla ja Jimma. Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä opetusta, aivan kuten muillekin yliopisto-opiskelijoille. Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Hanke pyrkii vähentämään myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa varmistamalla, että sekä miehet että naiset osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin. Hanke toteutetaan ulkoministeriön myöntämällä hanketuella. Ulkoministeriön tuki kattaa 92,5 % hankkeen kuluista, loput 7,5 % katetaan lahjoitusvaroilla. Tämän pienkeräyksen avulla Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta haluaa tukea SYL:a omarahoitusosuuden kattamisessa. Koska rahoitus on myönnetty vuoden 2022 loppuun asti, on hyvin todennäköistä, että pienkeräyksemme kautta saadut lahjoitukset käytetään juuri tähän ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. SYL on hakenut myös jatkoa hankkeelle.

Kerättävien varojen toissijainen käyttötarkoitus:

Mikäli jostakin syystä Etiopian vammaisten korkeakoulutusta tukeva hanke pitäisi keskeyttää, voitaisiin vuoden 2022 varoja ohjata Suomen ylioppilaskuntien liiton ja kahdeksan ylioppilaskunnan yhteisen Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! – hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi. Hankkeen avulla herätellään opiskelijoita ajattelemaan heidän kulutustottumustensa vaikutuksia globaalisti ja etenkin kehitysmaissa. Hanke tekee myös tutuksi Agenda 2030 -tavoitetta 12 (Vastuullinen kuluttaminen) ja edistää siten myös kestävän kehityksen tavoitteen 4.7 toteutumista lisäämällä opiskelijoiden kykyä kantaa globaalivastuuta.Hankkeelle on myönnetty ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea vuosille 2021 ja 2022. Ulkoministeriön myöntämän tuen määrä on vuosittain korkeintaan 90 prosenttia ministeriön hyväksymistä kokonaiskuluista, ja omarahoitusosuudesta korkeintaan 5 prosenttia hankkeen vuosittaisista kokonaiskuluista voidaan kattaa palvelu- ja tavaralahjoituksilla.