JYY tukee kehitysyhteistyötä Aurora Borealis ry:n ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta. JYYn kehitysyhteistyötä voi tukea ostamalla kehy-lounaslippuja Ilokiven lounasravintolasta tai maksamalla JYYn vapaaehtoisen kehitysyhteistyömaksun jäsenmaksun yhteydessä.

Tähän tärkeään työhön voi tulla mukaan jokainen halukas opiskelija! Suunnittelemme myös muita kehitysyhteistyöprojekteja, jotta JYY voi jatkossakin olla mukana luomassa oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Haemme nyt jäseniä SYLin kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan, lue lisää täältä! 

Hankkeet & keräykset


SYL:n kehitysyhteistyö ja EMPOWER-hanke

SYL on vuosikymmeniä tukenut kehitysyhteistyöllään koulutusta ja opiskelijoita. Lisäksi SYL lisää tietoa globaalikysymyksistä Suomessa. Kehitysyhteistyö tukee SYL:n toiminnan ydinperiaatteita: yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja sivistystä. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita koordinoi eri ylioppilaskuntien edustajistasta koostuva kehitysyhteistyöasiainneuvottelukunta KENKKU.

SYL tukee vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa vuosina 2019–2022 (EMPOWER). Yliopistot ovat Debre Berhan, Dilla ja Jimma. Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä opetusta, aivan kuten muillekin yliopisto-opiskelijoille.

Hanke tukee vammaisten opiskelijoiden osallistamista hankeyliopistoissa perustamalla tai vahvistamalla yliopistojen vammaispalveluja. Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä yliopistot jatkavat palvelujen tarjoamista ja apuvälinehankintoja itsenäisesti. Tämä on toiminut hyvin aiemmissa vastaavissa hankkeissa. Hanke pyrkii vähentämään myös sukupuolten välistä epätasa-arvoa varmistamalla, että sekä miehet että naiset osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin.

JYY järjestää SYL:lle pienkeräyksen jäsenmaksun yhteydessä OILI-järjestälmässä.

Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyöstä ja hankkeesta

Intia-hanke

Intia-hanke on JYYn edellinen, nyt jo päättynyt, kehitysyhteistyöhanke yhdessä Bal Rashmi Society (BRS) kanssa. Bijoliyin kyläyhteisöiden voimaantumishanke kesti vuodesta 2010 vuoteen 2017. Projektin kohteena olivat yhteisöjen naiset, nuoret ja lapset, joiden kautta pyritään voimaannuttamaan koko kylää.

Voit lukea Intia-hankkeen sivuilta mitä kaikkea projektin aikana tehtiin ja millaisilla keinoilla kyläyhteisöjä hankkeen aikana autettiin.

Lue lisää JYYn hankkeesta

Reilu kauppa


Reilun kaupan korkeakoulu on Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:n myöntämä arvonimi, joka kertoo korkeakoulun eettisestä vastuullisuudesta ja toimimisesta kestävän kehityksen mukaisesti. Jyväskylän yliopisto on ollut reilun kaupan korkeakoulu vuodesta 2014. Jyväskylän yliopisto on saanut kiitosta erityisesti siitä, kuinka laajasti kampuksen ravintolat ovat ottaneet Reilun kaupan tuotteita valikoimiinsa. Erityisesti kahvin ja tofun määrä on ollut ravintoloiden hankinnoissa ilahduttavan suuri.

Reilun kaupan järjestelmä takaa oikeudenmukaisen korvauksen tuottajille ja pyrkii vähentämään köyhyyttä kaupan avulla. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Reilun kaupan lisätuloilla mahdollistetaan yhteisöä kehittäviä hankkeita, kuten koulujen ja terveyskeskusten rakentamista.

Lue lisää Reilusta kaupasta yliopistossa