Hae SYLin kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan jäseneksi!

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Kiinnostaako kestävä kehitys? Oletko sinnikäs viestijä, verkostoituja tai rahoituksen tuntija? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle ja tutustua opiskelijoihin muista yliopistoista?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYLin hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa ja hallinnoi kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä SYLin kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja ihmisoikeuksista riittää. Edellytämme KENKUn jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä, mutta KENKKU on nimenomaan tarkoitettu oman osaamisen kartuttamiseen. KENKUn jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Kokouksia järjestetään kerran kuukaudessa, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksin.

Jäsenet osallistuvat Etiopia- ja Sambia-hankkeen hallinnointiin ja erityisesti varainhankinnan kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2023 ja loppuu heinäkuussa 2024. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYLin matkustussäännön mukaisesti.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan puheenjohtaja, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Kaudella 2023–2024 tarve on erityisesti varainhankinnasta kiinnostuneille jäsenille.

1 Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi

Viestintätiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

2 Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Etiopiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

3 Sambian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Sambiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehdytään esimerkiksivuosiraportteihin ja suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

 4 Yhteistyö- ja varainkeruutiimi

Tämän tiimin jäsenet osallistuvat uusien yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja varainkeruun suunnitteluun. Tiimin jäsenet pääsevät siis esimerkiksi suunnittelemaan varainkeräyskampanjoita, etsimään yhteistyökumppaneita ja järjestämään innostavia tapahtumia.

Lisäksi etsimme KENKKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia.

Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Miten haen mukaan?

Kiinnostuneet hakijat voivat pyytää ylioppilaskunnaltaan suositusta. Tällöin hakemukset tulee toimittaa JYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijalle (kv-asiantuntija@jyy.fi) 28.4. klo 12 mennessä. Sen jälkeen JYY arvioi hakemukset ja tekee esityksensä SYLille.

Hakemuksena toimii motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa motivaatiostaan ja kokemuksestaan. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin kehitysyhteistyön sektoriin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

Lisätietoja:

https://syl.fi/kehitysyhteistyo/

https://syl.fi/lyyn-opiskelijat-mukana-kehitysyhteistyossa-hankehallintoa-viestintaa-ja-varainhankintaa/

JYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Ville Härsilä
kv-asiantuntija@jyy.fi

SYLin kehityspolitiikasta vastaava hallituksen jäsen Sonja Naalisvaara
sonja.naalisvaara@syl.fi