Bijoliyan kyläyhteisöjen voimaannuttamishanke 2010-2017

JYY ja intialainen Bal Rashmi Society (BRS) tekevät tärkeää työtä Bijoliyan kyläyhteisöissä, Rajasthanissa. Maaliskuussa 2010 käynnistyneen projektin kohteena ovat yhteisöjen naiset, nuoret ja lapset, joiden kautta pyritään voimaannuttamaan koko kylää. Suuri osa Bijoliyan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Keskimääräiset tulot ovat noin 100 rupian (noin 1,5 €) luokkaa päivässä. Elämiseen tarvittavista hyödykkeistä kuten puhtaasta vedestä ja asuintiloista on jatkuva pula. Valtaosa asukkaista on luku- ja kirjoitustaidottomia. Myös ympäristö tarjoaa omat haasteensa, sillä alue on karua ja kuivaa sekä osa kylistä on tieverkoston ulkopuolella. Valtiolla on alueella muutamia yksittäisiä kehitysohjelmia, mutta kyseiset ohjelmat eivät tavoita syrjäisimpien kylien asukkaita.

Projektin tavoitteet

 • Lisätä tietoisuutta ja osallisuutta, jotta kyläläiset voisivat parantaa omia olosuhteitaan
 • Lisätä yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta kylissä
 • Antaa tietoa terveyteen liittyvistä asioista
 • Kannustaa ja tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä
 • Parantaa perheiden toimeentuloa ja alentaa naisten työttömyyttä
 • Parantaa naisten itsetuntoa ja asemaa yhteisöissä
 • Tukea valtion työntekijöiden ja kyläyhteisöjen yhteistyötä

Tärkeimmät aktiviteetit tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Naisten ryhmät
 • Mikroluotot naisille
 • Nuorten koulutus ja vapaaehtoistoiminta
 • Lasten kesäleirit
 • Kyläkokoukset
 • Palveluntarjoajien lisäkoulutus (mm. terveydenhoitajat, opettajat)
 • Paikallishallinnon edustajien lisäkoulutus

Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittui vuosille 2010-2012. Toinen vaihe alkoi vuonna 2013 ja kesti 2015 loppuun saakka. Ulkoministeriön rahoittama hanke päättyi, mutta JYY jatkoi yhteistyötä Bal Rashmi Society:n kanssa vuoden 2017 loppuun saakka.