Tiedotusohjeita

Tällä sivulla kerrotaan tiivistetysti Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ainejärjestöjen ja muiden JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja ryhmien käytössä olevista tiedotuskanavista ja niiden toimintaperiaatteista.

Huomaa, että JYY ei pääsääntöisesti välitä opiskelijoille kaupallisia ilmoituksia. Mikäli haluat mainostaa liiketoimintaasi, osta mainos ylioppilaslehti Jylkkäriin tai JYYn opiskelijakalenteriin.

Kysy lisää tiedotusohjeista:
JYYn tiedottaja
050 352 9591
tiedottaja@jyy.fi

Jyytiset

JYYn viikkotiedote, joka ilmestyy viikottain lukukausien aikana syyskuun alusta toukokuun loppuun JYYn nettisivuilla sekä sähköpostilistoilla.

Aineisto seuraavan viikon Jyytisiin lähetetään viimeistään keskiviikon aikana nettilomakkeella. Samalta sivulta löytyy lomake, jolla tapahtuman voi ilmoittaa myös JYYn nettisivujen tapahtumakalenteriin.

Jyytisiin tulee enemmän materiaalia kuin on mahdollista julkaista. Etusijalla ovat JYYn, ainejärjestöjen ja muiden JYYn piirissä toimivien järjestöjen ilmoitukset. JYYn tiedottaja koostaa Jyytiset ja otsikoi ilmoitukset sekä muokkaa tekstejä tarpeen mukaan.

JYYn sähköpostilistat

Kaikille JYYn sähköpostilistoille voi liittyä Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskuksen sähköpostilistasivuilla osoitteessa: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo

Ainejärjestöjen puheenjohtajien lista

ainejarjestot-pj (at) lists.jyu.fi

Listan jäseninä ovat ainejärjestöjen puheenjohtajat ja sille voi lähettää viestejä, jotka on tarkoitettu kaikille ainejärjestöille. Bile- ja tapahtumailmoituksia listalle ei hyväksytä, vaan niitä varten on erillinen ainejarjestot-tapahtumat-lista.

Ainejärjestöjen tapahtumalista

ainejarjestot-tapahtumat (at) lists.jyu.fi

Listalle kuuluvat ainejärjestöjen tiedotus- ja tapahtumavastaavat tai muut viestien välittämisestä ainejärjestöjen listoille vastaavat henkilöt.

Listalle voi postittaa ilmoituksia ainejärjestöjen ja muiden JYYn piirissä toimivien järjestöjen tai ryhmien tapahtumista, bileistä, ekskursioista ja muista opiskelijoita mahdollisesti kiinnostavista tai heidän järjestämistään tapahtumista. Ainejärjestöt välittävät niitä listoilleen omien periaatteidensa mukaisesti.

JYYn tiedotuslista

JYY-tiedotus (at) lists.jyu.fi

JYYn yleinen tiedotuslista, jolla tiedotetaan JYYn toiminnasta ja opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista. Listalle välitetään tietoa JYYn sekä JYYn valiokuntien tapahtumista ja tempauksista sekä Kampus Kinon ohjelmistosta.

JYYn valiokuntien sähköpostilistat

Valiokuntien sähköpostilistat on tarkoitettu valiokuntien toiminnasta tiedottamiseen sekä tiedon levittämiseen ajankohtaisista kunkin valiokunnan alaan liittyvistä asioista.

  • Opinto- ja tiedevaliokunta: kopo-lista (at) lists.jyu.fi
  • Sosiaalivaliokunta: sopo-lista (at) lists.jyu.fi
  • Kansainvälisten asioiden valiokunta: kv-lista (at) lists.jyu.fi
  • Ympäristövaliokunta: ymparisto-lista (at) lists.jyu.fi
  • Kehitysyhteistyövaliokunta: kehy-lista (at) lists.jyu.fi
  • Kulttuurivaliokunta: kulttuuri-lista (at) lists.jyu.fi
  • Liikuntavaliokunta: liikunta-lista (at) lists.jyu.fi
  • Kortepohjan vapaa-aikatoimikunta: sammakot (at) lists.jyu.fi

JYYn tapahtumakalenteri verkossa

Tapahtumakalenterissa julkaistaan JYYn, ainejärjestöjen ja muiden opiskelijaystävällistä toimintaa tekevien järjestöjen ja ryhmien tapahtumien ilmoituksia.

JYYn kalenteri

JYYn jäsenkalenteri jaetaan opiskelijakorttien ja lukuvuositarrojen jaon yhteydessä opiskelijoille aina syyslukukauden alussa.

Ainejärjestöt voivat toimittaa ennakolta tiedossa olevat seuraavan lukuvuoden tapahtumat lisättäväksi kalenteriin. Ilmoitusohjeet lähetetään ainejärjestöjen puheenjohtajille loppukeväästä.

Tapahtumailmoitukset ja mainostaminen Ylioppilastalo Ilokivessä

Julisteita ja ilmoituksia voi jättää vapaasti Lounasravintola Ilokiven aulatilojen ilmoitustauluille (jotka on merkitty yleisiksi ilmoitustauluiksi) sekä Ilokiven klubitilan ulko-oven ilmoitustaululle.

Sen sijaan flyereiden, esitteiden ja ilmoitusten jättämisestä Lounasravintola Ilokiven pöytiin tai mainostempausten tai lipunmyynnin järjestämisestä Lounasravintola Ilokivessä on aina sovittava erikseen JYYn tiedottajan kanssa.