JYYn toiminta

Korkeakoulupolitiikka

JYY valvoo Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden etuja ja neuvoo kaikissa opintoihin liittyvissä ongelmakysymyksissä.

Sosiaalitoiminta

JYY neuvoo opiskelijoita muun muassa terveydenhoitoon, asumiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa ja järjestää hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Kansainvälisyys

JYY edistää kansainvälisyyttä ja kulttuurienvälisyyttä kampuksella ja tutustuttaa ulkomaalaisia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin.

Ympäristö

JYY pyrkii vaikuttamaan tapahtumilla ja tiedottamisella opiskelijoiden ja muidenkin ihmisten ympäristöasenteisiin.

Kehitysyhteistyö

JYY ylläpitää omaa kehitysyhteistyöprojektia, järjestää kehy-henkisiä tapahtumia ja pyrkii lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta kehitysyhteistyökysymyksiin.

Kulttuuri

JYY järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa.

Liikunta

JYYn liikuntatoiminta lisää opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia.

Kortepohjan vapaa-aikatoiminta

JYY järjestää ylioppilaskylässä kerhoja ja tapahtumia toiminnannälkäisille kortepohjalaisille ja muille opiskelijoille.