Kulttuuri- ja tapahtumaryhmän tarkoituksena on järjestää vuoden mittaan erilaisia tapahtumia JYYn jäsenistölle ja koota yhteen tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneita opiskelijoita. Ryhmä  määrittelee pitkälti oman toimintansa sisällön, mutta sen tarkoituksena on myös toimia JYYn kulttuurisektorin tukena tapahtumien järjestämisessä. Kulttuuri- ja tapahtumaryhmän toiminnasta on vastuussa tässä hakukuulutuksessa hakemamme ryhmän vetäjä. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille ja sille on oma toimintabudjettinsa. 

Ryhmän vetäjältä toivotaan näkemystä ja motivaatiota kulttuuri- ja tapahtumaryhmän toiminnan starttaamiseen ja kehittämiseen. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta etenkin kulttuurin ja tapahtumien parissa sekä hakijan harrastuneisuus. Lisäksi ryhmän vetäjältä edellytetään omatoimista ja aktiivista otetta työskentelyyn. Jyväskylän kulttuurikentän tuntemus katsotaan eduksi. Vetäjälle maksetaan vuosittainen palkkio 750€.

Tiivistettynä kulttuuri- ja tapahtumaryhmän vetäjä vastaa seuraavista ryhmän toiminnoista

– vapaaehtoisten hankkiminen ja koordinointi
– tapahtumien vuosikellon luonti
– tapahtumien käytännön toteutuksen koordinointi
– ryhmän toiminnan kehittäminen yhdessä JYYn hallituksen tapahtuma- ja kulttuurivastaavan sekä tapahtumatuottajan kanssa 

Vapaamuotoiset kirjalliset maksimissaan A4-sivun mittaiset hakemukset ja CV:t on toimitettava viimeistään 9.12.2022 klo 9 mennessä tapahtumatuottajalle osoitteeseen tapahtumatuottaja@jyy.fi. Laita sähköpostin otsikoksi Hakemus kulttuuri- ja tapahtumaryhmän vetäjäksi. 

Ensi vuonna kulttuuri- ja tapahtumaryhmä sekä ainejärjestöjen tapahtumavastaaville suunnattu keskustelufoorumi tulevat korvaamaan entisen kulttuurivaliokunnan. Edellä mainittu uudistus on hyväksytty syksyllä edustajistossa ja uudistus on tarkoitus panna täytäntöön heti vuoden 2023 alkaessa.  

Keskustelufoorumin tarkoituksena on toimia vertaistukena aine- ja harrastejärjestöjen tapahtuma- ja kulttuurivastaaville. Foorumin tapaamisten aiheet valitaan järjestöjen tarpeiden mukaan. Keskustelufoorumia koordinoi JYYn hallituksen tapahtuma- ja kulttuurivastaava.