Jyväskylän yliopisto on uudistamassa opetussuunnitelmiaan. Työ alkoi vuonna 2022 tutkinto-ohjelmien itsearvioinnilla ja koulutusportfolion tarkastelulla. OPS-työ jatkuu vuonna 2023 yksikkökohtaisella työskentelyllä. Uudet opetussuunnitelmat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2024 keväällä niin, että ne tulevat voimaan lukuvuodelle 2024–2025. 

Haemme vuodelle 2023 OPS-työvastaavaa tukemaan opiskelijoiden osallisuutta koulutuksen kehittämisessä. Kyseessä on uusi luottamustoimi, joten yksityiskohtaisista vastuista sovitaan tarkemmin valittavan henkilön kanssa. OPS-työvastaavan tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat: 

  • OPS-työtä tekevien opiskelijoiden kokoaminen yhteen 
  • ainejärjestöjen ja opiskelijaedustajien tukeminen koulutuksen kehittämisessä 
  • OPS-työtä tukevien koulutusten ja tilaisuuksien järjestäminen yhdessä JYYn korkeakoulupoliittisen sektorin kanssa 

OPS-työvastaavalta toivotaan näkemystä ja motivaatiota opiskelijoiden tukemiseen OPS-työssä ja koulutuksen kehittämisessä. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus järjestötoiminnasta etenkin koulutuspolitiikan ja koulutuksen kehittämisen saralta. Jyväskylän yliopiston tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi ryhmän vetäjältä edellytetään omatoimista ja aktiivista otetta työskentelyyn. Kyseessä on luottamustoimi, josta maksetaan 750 euron palkkio. Valittava henkilö perehdytetään tehtävään. 

Vapaamuotoiset kirjalliset maksimissaan A4-sivun mittaiset hakemukset ja CV:t on toimitettava viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 9.00 mennessä JYYn korkeakoulupoliittiselle asiantuntijalle Teemu Vasamalle osoitteeseen kopo-asiantuntija@jyy.fi. Laita sähköpostin otsikoksi ”Hakemus OPS-työvastaavaksi”. 

Lisätietoja antaa 

Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Teemu Vasama 

kopo-asiantuntija@jyy.fi | 050 330 1025