Panelistit

  • Petri Laaksonen, Opiskelevat kokoomuslaiset
  • Eetu Selenius, Jyväskylän vihreä vasemmisto
  • Elma Hyöky, JYYn vihreät opiskelijat
  • Topi Kytölehto, JYYn demariopiskelijat
  • Joel Saukonoja, Jyväskylän keskustaopiskelijat
  • Kristiina Kronholm, P&D
  • Miikael Saksman, Luonnontieteilijät
  • Aleksi Murtojärvi, Alvarin unioni

Tallenne tulossa sivuille 31.10.

Vaaliliittojen vaaliteemat

Opiskelevat kokoomuslaiset

Opiskelevien kokoomuslaisten vaaliteemat: Terveydenhuolto. Kestävä talous, KV-opiskelijoiden asema JYYssä, Sähköinen viestintä, Ainejärjestöjen asema

Jyväskylän vihreä vasemmisto

Ilmastokriisi on pysäytettävä!

Opiskelijaliikkeen on toimittava välittömästi ilmastokriisin pysäyttämiseksi. JYYn rakentamisesta, ravintolatoiminnasta ja edunvalvonnasta täytyy tehdä päästötöntä nyt, ja siihen on laadittava uskottava suunnitelma heti vuonna 2020. Otetaan askeleita kohti lihattomia opiskelijaravintoloita, ja siirrytään 100 % uusiutuvaan energiaan sekä vaaditaan myös ilmastohätätilan julistaneelta yliopistolta näitä toimia. Tehdään turpeenkäytön lopettamisesta yksi kärkiteemoista JYYn kuntavaalitavoitteisiin.

Rohkeasti kantaaottava, yhtenäinen opiskelijaliike

Opiskelijaliikkeen on yhdessä vaadittava maksuttoman koulutuksen kunnianpalautusta. Lukukausimaksut, maksulliset väylät tutkinto-opintoihin sekä vaatimukset valmistua tutkinnon minimiopintopistemäärän ylityttyä eivät käy. Koulutuksen on oltava laadukasta, maksutonta ja saavutettavaa elämäntilanteeseen katsomatta. EU- ja ETA- alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava. JYYn ja koko ylioppilasliikkeen on noustava rohkeasti ja näkyvästi puolustamaan sivistysyliopistoa, opiskelijoita koskevan päätöksenteon demokraattisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.

Parempaa opiskelijaelämää

Jokaisella opiskelijalla on oltava riittävä toimeentulo, toimiva terveydenhuolto ja kohtuuhintainen koti. Opintotuen velkapainotteisuus on poistettava ja opiskelijoiden kuten kaikkien muidenkin sosiaaliturva täytyy järjestää vastikkeettoman perustulon muodossa. Laadukkaiden palveluiden takaamiseksi YTHS:n resursseja on kasvatettava. Hoitoonohjauksen on oltava selkeää sekä nopeaa ja hoitosuhteiden pitkäjänteisiä. Mielenterveysongelmiin on saatava apua ja hoitoa nykytilannetta paljon paremmin.

Tilaa yhteisöllisyydelle ja toiminnalle

Opiskelijoilla on oltava tilaa opiskelulle, kohtaamisille ja yhteiselle toiminnalle. Kampusten ja ylioppilaskunnan tilojen on oltava maksuttomia opiskelijoiden järjestö-, kulttuuri- ja muuhun käyttöön. Kaikissa JYYn rakentamissa kohteissa on oltava epäkaupallista vapaasti käytettävissä olevaa tilaa. Yliopiston tilojen saatavuutta ja esteettömyyttä on parannettava ja opiskelijoiden on oltava yhdenvertaisesti tervetulleita kaikkiin kampusravintoloihin. JYYn kulttuurisektori sekä ylioppilaslehti Jylkkäri ovat keskeinen osa ylioppilaskunnan yhteisöllisyyttä.

JYYn vihreät opiskelijat

Rakennetaan kestävämpi kampus ja kaupunki

Edistetään yhdenvertaisempaa yliopistoyhteisöä

Turvataan jokaisen oikeus joustaviin opintoihin

Tehdään yhdessä osallistava ja yhteisöllinen JYY

Tehdään yhdessä kaikkien JYY!

Jyväskylän keskustaopiskelijat

KOHTI JÄSENMAKSUTONTA JYYTÄ – NO MORE MEMBERSHIP FEES IN THE STUDENT UNION

Tulevaisuudessa JYY ei peri jäseniltään jäsenmaksua, vaan toiminta rahoitetaan liiketoiminnasta saatavilla tuotoilla.

ANONYYMI TENTTIMINEN – ANONYMOUS EXAMINATION

Tenttiminen tulee mahdollistaa nimen sijasta opiskelijanumerolla. Tällöin yhdenvertaisuus vastausten
arvioinnissa toteutuisi paremmin.

VÄLIAIKAISASUNTOJA OPISKELIJOILLE – TEMPORARY APARTMENTS FOR STUDENTS

JYY tarjoaa lyhyeen asumiseen asuntoja, jos opiskelija ei asu kokoaikaisesti Jyväskylässä, mutta suorittaa opintoja yliopistolla.

LÄHIRUOKAA YLIOPISTOLLE – MORE LOCALLY PRODUCED FOOD ON CAMPUS

Lähiruoka on kestävää kehitystä. Ilokiven ja Semman ravintoloissa tulee tarjota enemmissä määrin lähellä tuotettua ruokaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa opiskelijan lautasella on sataprosenttisesti suomalaisia elintarvikkeita.

P&D

Opiskelijoiden hyvinvointi
Järjestöjen hyvinvointi
Ylioppilaskunnan hyvinvointi

Luonnontieteilijät

JYYn toiminnan perustana tulee olla tietoon perustuva, vastuullinen ja eteenpäin katsova päätöksenteko.

JYYn on edistettävä opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa panostamalla paikalliseen vaikuttamiseen.

JYYn on palveltava ja osallistettava tasapuolisesti koko jäsenistöä.

Alvarin unioni

Tukea tasavertaisesti kaikille järjestöille

Vaikuttavaa ja näkyvää edunvalvontaa

Aidosti kaksikielinen ja kansainvälinen yliopisto

Ylioppilaskunta vastuullisuuden edelläkävijänä