Järjestölle

JYY tarjoaa apua ja tukea järjestötoiminnan kiemuroihin.

Perustoimintansa ja yksittäisille jäsenille kohdennettujen etujen lisäksi JYY haluaa tukea jäsentensä kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. JYY tarjoaa piirissään toimiville aine- ja harrastejärjestöille sekä osakunnille koulutusta, neuvontaa ja ohjausta yhdistystoimintaan ja vaikuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Järjestöt voivat ottaa yhteyttä JYYn jäsenpalvelusihteeriin ja hallituksen järjestövastaavaan.

Ohjeiden ja kokoontumistilojen lisäksi JYYltä voi hakea rahallista avustusta.

Lisätietoja:
Jäsenpalvelusihteeri
050 430 6747
jasenpalvelusihteeri@jyy.fi