Järjestövakuutus

Osallistuessasi JYYn ja sen ainejärjestön edustajana järjestötehtäviin kotimaassa ja ulkomailla, ylioppilaskunta on vakuuttanut sinut matkatapaturmien ja sairaustapausten varalta. Vakuutus kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuneita kuluja ja matkalla aiheutetut vastuuvahingot. Henkilökohtainen matkatavarasi on myös vakuutettuna 1 680 euroon asti. Seuralaisesi ei kuulu vakuutuksen piiriin. Huomaa lisäksi, että järjestön viralliset vieraat ja tulkit ovat Suomessa olonsa ajan matkustajavakuutuksen piirissä sairauskulujen osalta.

Järjestön kalusto ja laitteet on vakuutettu. Erityisehdolla vakuutuksen piirissä on myös leasattu ja lainattu omaisuus, järjestön oma omaisuus tilapäisesti muualla säilytettynä sekä pieniä määriä käteistä rahaa ja arvopapereita (myös kuljetuksen aikana).

Järjestötehtävissä käyttäessäsi omaa tai lainattua autoa kattaa vakuutus myös oman auton vahingot, ellei autolla ole muuta vakuutusta. Omistajan toimesta autolla tulee olla liikennevakuutus, josta korvataan oman auton henkilövahingot ja toisen osapuolen omaisuusvahingot silloin, kun itse olet vahingon aiheuttaja.

Voimassaolevan vahingonkorvauslain mukaan tilaisuuden järjestäjä vastaa vahingosta, jonka syntymiseen sen voidaan katsoa myötävaikuttaneen. Tuottamuksen seurauksena voi syntyä omaisuus- tai henkilövahinkoa. Ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen normaalin toiminnan puitteissa järjestetyt tilaisuudet on vastuuvakuutuksen piirissä. Poikkeuksellisen suurten tilaisuuksien vastuukysymykset tulee tutkia erikseen.

Matkatavaroilla vakuutusturva on kattava. Olosuhteiden pakosta vakuutusyhtiön vastuurajauksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin vahingot, jolloin asianmukainen huolellisuus on laiminlyöty. Esimerkiksi unohtaminen, katoaminen ja muun muassa anastus, jota ei havaita tapahtumahetkellä, rajataan korvauksen ulkopuolelle.