Avoimen väylän kasvatustahti on holtitonta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö Pörssi ry ovat huolissaan kauppakorkeakoulun avoimen väylän osuuden kasvattamisesta opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän aloituspaikkojen määrän kasvutahti on ollut kauppakorkeakoulussa hurja. Vuonna 2019 avoimen väylän paikkojen määrä oli 10 ja vuodelle 2021 suunnitellaan 70 paikkaa. Aloituspaikkojen kokonaismäärään (155) ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa muutosta. Avoimen väylän kautta tulevien opiskelijoiden osuus kasvaa nyt holtittomasti ilman, että päätösten vaikutuksia oltaisiin tutkittu.  

JYYn mielestä on erittäin tärkeää huolehtia, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan yliopistoon. Olemme sitoutuneet korkeakoulutettujen määrän kasvattamiseen 50% ikäluokasta 2030 mennessä. Avoimen väylä on tärkeä heille, joilla ei ole muuta hakukelpoisuutta, mutta sitä kautta tarjottavien aloituspaikkojen määrää pitää jatkossakin rajoittaa riittävän pienillä kiintiöillä. Avoimen väylän kautta tarjottavien paikkojen määrän nostoa ei saa tehdä karsimalla todistusvalinnan ja pääsykokeen kautta tulevien paikoista.” sanoo JYYn hallituksen varapuheenjohtaja ja kauppatieteiden opiskelija Juho Neuvonen.

Avoimen väylän kautta hakevan hakukelpoisuuteen vaadittavaa opintopistemäärää on laskettu 60 opintopisteestä 45 opintopisteeseen. Avoin väylä on väitetysti yhdenvertainen pääsykoevalinnan kanssa vaikka se vaatii moninkertaisen työmäärän ja lisäksi siitä joutuu maksamaan. Miten voi olla perusteltua lisätä avoimen paikkoja pääsykoe- ja todistusvalinnan kustannuksella? Avoimen väylän kautta valittavien määrän kasvu 45 prosenttiin aloituspaikoista vaarantaa koulutuksen tasapuolisen saavutettavuuden sekä uhkaa koulutuksen maksuttomuutta eikä siitä saa muodostua vuoden mittainen maksullinen pääsykoe. 

Jaamme samat huolet JYYn kanssa. Lukiosta valmistuneet eivät ole voineet vielä suorittaa avoimen opintoja, joten jos avoimen väylän kiintiön kasvatus on pois todistus- ja pääsykoepaikoista se eriarvoistaa vastavalmistuneiden ja aikaisemmin valmistuneiden lähtökohtia. Meidän mielestämme olisi tärkeää katsoa meneillään olevan pilotoinnin tulokset ennen kuin harkitaan avoimen väylän kiintiön nostoa edelleen. Olemme ainejärjestönä huolissamme siitä, että avoimen opiskelija ei ole oikeutettu yliopiston tukipalveluihin kuten hyvinvointipalveluihin ja heillä ei ole käytössään ulkopuolista edunvalvojaa. Lisäksi on mahdollista, että avoimen väylän kautta tulevat opiskelijat eivät integroidu opiskelijayhteisöön yhtä hyvin kuin pääsykokeen tai todistusvalinnan kautta tulevat opiskelijat esimerkiksi siitä syystä, että opiskelijat ovat jokainen eri vaiheessa opinnoissaan. Tämä on iso haaste ja riski opiskelijayhteisömme yhteisöllisyydelle. Yhteisöllisyys lisää opiskelijoiden hyvinvointia ja on tärkeä osa opintojen etenemistä.” Pörssi ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Wessman toteaa.

Lisätietoja

Juho Neuvonen
JYYn hallituksen varapuheenjohtaja
juho.neuvonen@jyy.fi

Sami Wessman
Pörssi ry:n hallituksen puheenjohtaja
pj@porssiry.fi