Edustajisto päätti kevään viimeisessä kokouksessa Kortepohjan B-talon peruskorjauksesta ja lisäbudjettiesityksestä

JYYn edustajisto kokousti viimeistä kertaa tänä keväänä torstaina 17. toukokuuta. Käsiteltävänä oli isoja päätöksiä, muun muassa Kortepohjan B-talon peruskorjaus ja hallituksen lisäbudjettiesitys.

Kokouksen alkupuolella edustajistoryhmät pääsivät kertomaan omia näkemyksiään, miten vuoden 2019 budjettia pitäisi lähteä rakentamaan. Edustajiston puheenjohtajan Bella Forsgrénin ehdottamaa mahdollisuutta kiiteltiin kovin, sillä ryhmät pääsivät näin hyvissä ajoin vaikuttamaan budjetin raamittamiseen. Edustajisto päättää ensi vuoden budjetista tulevana syksynä.

Kortepohjan B-talon peruskorjaus on osa ylioppilaskylän tornitalojen kunnostusprojektia. Remontit aloitettiin Rentukan ja A-talon peruskorjauksilla, jotka valmistuivat tämän kevään aikana. B-talon remontti alkaa kesällä, ja sen jälkeen peruskorjauksia on tarkoitus jatkaa vuosi kerrallaan Kortepohjan C-, D- ja E-taloihin.

B-talon peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvio on 9 500 000 euroa (sis. alv), joka rahoitetaan pankkilainalla (noin 80%), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n investointituella (10 %) ja omarahoitusosuudella (enintään 12 %). Omarahoitusosuus katetaan ylioppilaskylään aiempina vuosina kerätystä peruskorjausrahastosta. Edustajisto päätti remontista yksimielisesti.

JYYn omistama yhtiö JYY-palvelut Oy jakoi keväällä JYYn varsinaiseen toimintaan 15 000 euroa osinkoja. Hallitus oli laatinut edustajistolle lisäbudjettiesityksen siitä, mihin rahat JYYn toiminnassa voitaisiin kohdistaa. Edustajisto hyväksyi hallituksen pohjaesityksen äänestyksen jälkeen.

Lisäbudjetista 8000 euroa päätettiin kohdistaa hallituksen jäsenten palkkioiden korottamiseen. Hallituslaisten palkkio on ollut jo vuosia 500 euroa yhdeksältä kuukaudelta ja hallituksen puheenjohtajan 800 euroa 12 kuukaudelta. 200 euron nosto per kuukausi tuo JYYn hallituslaisten palkkiotasoa lähemmäs muiden samankokoisten ylioppilaskuntien palkkiotasoa.

Edustajisto oli varsin yksimielinen palkkioiden korottamistarpeesta, sillä hallitusvuoden työmäärä on koettu erittäin raskaaksi palkkioon nähden. Keskustelua herätti se, onko korotusta järkevää tehdä kesken vuotta lisäbudjetin kautta. Päätöksen koettiin kuitenkin antavan painetta löytää ensi vuoden budjetin laadinnassa ratkaisu monta vuotta laahanneiden palkkioiden korottamiseen pysyvästi. Hallitus on jo tehnyt hieman alustavia selvityksiä siitä, että osa palkkioista voisi olla mahdollista maksaa JYYn liiketoiminnan puolelta, sillä hallitustyöskentely koskee koko JYY konsernia eikä ainoastaan varsinaista toimintaa.

Lisäbudjetissa myönnettiin rahaa myös hallituksen edustustapaamisia varten, JYYn viestinnän parantamiseen, järjestökoulutuksiin, kunta- ja eduskuntavaalivaikuttamiseen, edunvalvontaprojekteihin ja kääntäjäpalkkioihin.

JYYn edustajisto kokoontuu seuraavan kerran syksyn alkupuolella.