Alvarin unioni

Alvarin unioni on Seminaarinmäellä syntynyt, puoluepoliittisesti sitoutumaton JYYn edustajistoryhmä, joka on perustettu lisäämään ylioppilaskunnan päätöksenteon demokraattisuutta ja aktivoimaan lisää opiskelijoita mukaan edustajiston toimintaan. Tavoitteenamme on saada kaikkien opiskelijoiden ääni kuulumaan ylioppilaskunnassamme. Yli ainejärjestörajojen, tiedekunnista välittämättä, laadusta tinkimättä.

Opiskelijan asema omalla kampuksella ja kansallisesti, koulutuksen maksuttomuus ja saavutettavuus, hyvät opiskeluympäristöt ja ympäristöystävällisyys ovat ydinviestimme.

alvarinunioni.com

 

Jyväskylän yliopiston anarko-monarkistinen ananasliitto

Jyväskylän yliopiston anarko-monarkistinen ananasliitto on avoimesti JYY-vastainen protestiliike, joka toimii perinteisten puolueiden ja tiedekuntien muodostamien kahtiajakojen ylitse. Liike sai alkunsa alkusyksyllä 2023, kun sen ehdokkaat tajusivat kuinka tyytymättömiä olivat ylioppilaskunnan ja sen nykyisten edustajistoryhmien toimintaan.

X: @Ananas_jyu

 

Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto (Jyviva)

Jyviva kamppailee tasa-arvon, ympäristön, demokratian ja elävän kulttuurin puolesta JYYssä ja kaikkialla kampuksella. Päätösten takana on aina arvovalintoja, ja siksi tuomme keskusteluun vahvan vihervasemmistolaisen vaihtoehdon.

Edustajistotoiminnan ohella järjestämme mm. leffailtoja, retkiä ja bileitä. Jyvivassa pääsee hengailemaan, oppimaan ja tekemään politiikkaa puolueisiin sitoutumatta. Tapahtumamme ovat kaikille avoimia, ja mukaan voi tulla niin fuksi kuin jatko-opiskelijakin.

Tervetuloa!

jyviva.wordpress.com

Jyväskylän keskustaopiskelijat (JOK)

Jyväskylän keskustaopiskelijat, tuttavallisemmin JOK, on yliopisto- ja AMK-politiikasta sekä valtakunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneiden yhteisö. Pyrimme opiskelumahdollisuuksien parantamiseen ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen opintojen suorittamisessa. Kaikkia meitä yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, sekä halu toimia yhdessä paremman huomisen puolesta.

keskustaopiskelijat.fi

 

JYYn Demariopiskelijat

JYYn Demariopiskelijat on ryhmä sosialidemokraattisiin arvoihin, kuten tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sitoutuneita opiskelijoita. Meitä yhdistää halu tehdä ylioppilaskunnasta yhdenvertaisempi, ja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä yhteisö. Tervetuloa mukaamme!

demarinuoret.fi

 

JYYn vihreät opiskelijat

JYYn vihreät opiskelijat -edustajistoryhmä toimii edustajistossa opiskelijoiden oikeuksien toteutumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Meille tärkeitä arvoja ovat ympäristöllinen ja taloudellinen kestävyys, yhdenvertaisuus, laadukas korkeakoulutus, elinvoimainen yliopistokulttuuri ja paikallinen vastuunkanto globaaleista ongelmista. Haluamme ylioppilaskunnan olevan aktiivinen yhteiskunnallinen toimija niin kampuksella kuin kaupungissa. Vihreään yhteisöömme ovat matalalla kynnyksellä tervetulleita niin fuksit kuin vanhemmatkin opiskelijat! Meidän kuulumisia voi seurata erityisesti Instagramista.

Luonnontieteilijät

Rationaaliseen ajatteluun ja faktoihin perustuvaan päätöksentekoon keskittyvä, puoluepoliittisesti sitoutumaton luonnontieteilijöistä koostuva ryhmä.

luonnontieteilijat.wordpress.com

 

Opiskelevat kokoomuslaiset

Opiskelevat kokoomuslaiset edustavat ylioppilaskunnassamme kaikkia opiskelijoita. Teemme sen keskittymällä edistämään konkreettisesti opiskelijan etua niin koulutuspolittiisesti kuin kuntapoliittisesti, huolehtimalla ylioppilaskunnan talouden kestävyydestä sekä tekemällä kestäviä ja kannustavia ympäristöpäätöksiä. Mukaan pääsee erittäin matalalla kynnyksellä, tervetuloa joukkoomme!

kokoomusopiskelijat.fi

 

PD

PD on ainejärjestöjen pohjalta ponnistava edustajistoryhmä. Sloganimme ”Opiskelijoiden ääni” mukaisesti tavoitteenamme on tuoda opiskelijoiden ääntä ylioppilaskunnan toimintaan. Ryhmämme ei teekään päätöksiä puoluepoliittisten ideologioiden perusteella, vaan ratkaisut tehdään rationaalisen harkinnan pohjalta. Olemme opiskelijoiden asialla yli ainejärjestörajojen, haalareiden väriin katsomatta. PD kuuluu Järjestöjen ääni -yhteistyöryhmittymään yhdessä Alvarin Unionin ja Luonnontieteilijöiden, kanssa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Instagram: @edariryhma_pd
Facebook: @edustajistoryhmapd
Nettisivut: edariryhmapd.com