Ehdota seuraavaa Hyvä opettaja -palkinnon saajaa!

Hyvä opettaja 2023!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kunniana on valita vuosittain Jyväskylän yliopiston vuoden Hyvä opettaja.

Yliopistosäätiön lahjoittama Hyvä opettaja -palkinto jaetaan Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa ensi keväänä. Nyt on jälleen kerran aika aloittaa valintaprosessi, jossa opiskelijoilla ja järjestöillä on merkittävä rooli. Ehdotuksen voi jättää ainejärjestön nimissä tai yksityishenkilönä.

Millainen on hyvä opettaja?

Hyvä opettaja välittää opiskelijasta, on inhimillinen sekä aktiivinen ja täsmällinen opetuksen kehittäjä. Hän on aidosti innostunut opettamastaan aiheesta sekä innostaa ja rohkaisee oppimaan uutta. Hän katselee oppimista kokonaisuutena, on omistautunut sekä osaa motivoida ja kannustaa opiskelijaa tieteelliseen ajatteluun. Opettaja on myös monipuolinen käyttämissään opetusmenetelmissä. Hyvä opettaja kerää ja hyödyntää palautetta sekä tuottaa opetusmateriaalia. Hän ymmärtää henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen tärkeyden. Hyvä opettaja on lisäksi helposti lähestyttävä ja vuorovaikutuksellinen, eikä jätä opiskelijaa yksin pulmien kanssa.

Tänä vuonna hyvän opettajan valinnassa painotetaan lisäksi erityisesti sitä, miten opettaja on onnistunut luomaan opetustilanteet vuorovaikutuksellisiksi ja sellaisiksi, että opiskelijat kokevat tulleensa kohdatuiksi. Eli kiinnittäkää esityksissänne näihin perusteluihin myös huomiota ja voitte esimerkein todentaa näitä perusteluita.

Hyvä opettaja -esitykset

Esitykset lähetetään lomakkeen kautta https://link.webropolsurveys.com/S/3793AD7397B3599A viimeistään 30.11.2022.

Esitysten määrälle ei ole tiedekuntakohtaisia rajoituksia. Valinnasta päättää koulutuspoliittisen valiokunnan asettama raati, jossa on opiskelijoita eri tiedekunnista. Raati päättää palkittavan opettajan tehtyjen esitysten perusteella joulukuussa.

Aiempiin voittajiin ja palkintoihin voit tutustua tarkemmin täällä.