Hae 26.3. mennessä SYLin kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi!

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
kehitysyhteistyöneuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 14 jäsenjärjestöä ja yli 140 000
yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöneuvottelukunta hallinnoi kehitysyhteistyöhankkeita
yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa. Toimikausi alkaa
elokuussa 2024 ja loppuu heinäkuussa 2025.

Emme kuitenkaan odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta
kestävästä kehityksestä, kehitysyhteistyöstä ja ihmisoikeuksista riittää. Jäsenten odotetaan
osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana. Kokouksia järjestetään kerran
kuukaudessa, ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksin. Helsingissä järjestettävissä
kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYLin
matkustussäännön mukaisesti.

Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia
jäseniä.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin. Jokaiselle valitaan puheenjohtaja, joka huolehtii
tiimityöskentelyn sujumisesta.

1. Viestintä- ja varainhankintatiimi

Viestintä- ja varainhankintatiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä
sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Lisäksi tiimi
koordinoi ylioppilaskuntavierailuja ja varainhankintaa. (Tiimi voi myös avustaa
kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun
ajankohtaisista aiheista.)

2. Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Etiopiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan
kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehtyy esimerkiksi vuosiraportteihin ja
suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan
kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja
kykyä työskennellä englanniksi.

3. Sambian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Sambiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan
kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista ja perehdytään esimerkiksi vuosiraportteihin ja
suunnitelmiin sekä ollaan yhteydessä paikallisiin kumppaneihin. Tehtävässä tarvitaan
kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja
kykyä työskennellä englanniksi.

4. Puheenjohtaja

Lisäksi etsimme KENKKUlle puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja
kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Miten haet mukaan?

Hakemuksena toimii lyhyt motivaatiokirje, jossa:

1. kerrotaan motivaatiosta ja kokemuksesta
2. kerrotaan, mitä haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia
3. kerrotaan, miten ollaan yhteydessä ylioppilaskuntansa mahdollisiin
kehitysyhteistyötoimijoihin
4. Lisäksi pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, ja tiimien
puheenjohtamiseen tai koko KENKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet
kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) tulee ilmoittaa.

Hakemukset tulee lähettää ylioppilaskunnan kautta. Voit lähettää hakemuksen suoraan
JYYn kansainvälisten asioiden asiantuntijalle Saara Silvennoiselle 26.3. klo 23:59
mennessä.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia.
Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon
hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

Lisätietoja:

https://syl.fi/kehitysyhteistyo/

JYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Saara Silvennoinen
kv-asiantuntija@jyy.fi

SYLin kehityspolitiikasta vastaava hallituksen jäsen Aino Halinen
044 906 5004
aino.halinen@syl.fi