Hae SYLin ilmastoverkoston jäseneksi!

Kiinnostaako ilmastovaikuttaminen? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala
maailmalle, olla osa muutosta? Haluaisitko kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien
ilmastovaikuttamista ja osaamista?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
ilmastoverkostoon. SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa.
Ilmastoverkosto toimii SYLin hallituksen neuvonantajana ilmastovaikuttamisessa ja työskentelee
yhdessä SYLin hallituksen jäsenen kanssa.

Ilmastoverkosto kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista. Ilmastoverkosto on
ylioppilaskuntien toimijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä, joka kirjoittaa SYLin nettisivuille
blogitekstejä, edustaa tarvittaessa SYLiä erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa, osallistuu
erilaisiin lausuntokierroksiin neuvoa-antavana elimenä sekä ideoi ja kehittää SYLin ja
ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista.

Emme odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä
ja ilmastovaikuttamisesta riittää. Edellytämme ilmastoverkoston jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä.
Ilmastoverkoston jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Toimikausi alkaa elokuussa 2023 ja loppuu heinäkuussa 2024. Ilmastoverkostoon valitaan
enintään 15 jäsentä. Ilmastoverkosto kokoustaa noin kerran kuussa ja työskentelee
pääsääntöisesti etänä. Etsimme ilmastoverkostolle myös puheenjohtajaa, joka johtaa ilmastoverkoston toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta SYLin hallitukselle.

Miten haen mukaan?

Kiinnostuneet hakijat voivat pyytää ylioppilaskunnaltaan suositusta. Tällöin hakemukset tulee toimittaa JYYn kestävän kehityksen hallitusvastaavalle (susanna.auvinen@jyy.fi) 28.4. klo 12 mennessä. Sen jälkeen JYY arvioi hakemukset ja tekee esityksensä SYLille.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija kertoo kiinnostuksestaan toimia ilmastoverkoston jäsenenä. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi ilmastoverkoston aikana oppia. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa ilmastoverkoston puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että ilmastoverkostossa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

Lisätietoja:

JYYn kestävästä kehityksestä vastaava hallituksen jäsen Susanna Auvinen
susanna.auvinen@jyy.fi

SYLlin ilmastopolitiikasta vastaava hallituksen jäsen Antti Regelin
antti.regelin@syl.fi