Haku SYLin ilmastoverkostoon on auki 26.3. asti!

Kiinnostaako ilmastovaikuttaminen? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle, olla osa muutosta? Haluaisitko kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista ja osaamista?
Etsimme idearikkaita ja motivoituneita jäseniä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
ilmastoverkostoon.

SYL edustaa 14 jäsenjärjestöä ja yli 140 000 yliopisto-opiskelijaa. Ilmastoverkosto
toimii SYLin hallituksen neuvonantajana ilmastovaikuttamisessa ja työskentelee yhdessä SYLin
hallituksen jäsenen kanssa.

Ilmastoverkosto kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista. Ilmastoverkosto on
ylioppilaskuntien toimijoista ja opiskelijoista koostuva ryhmä, joka osallistuu SYLin
ilmastovaikuttamiseen julkaisemalla kannanottaja ja blogitekstejä, edustaa tarvittaessa SYLiä
erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa, osallistuu erilaisiin lausuntokierroksiin neuvoa-antavana
elimenä sekä ideoi ja kehittää SYLin ja ylioppilaskuntien ilmastovaikuttamista.

Emme odota sinun olevan ammattilainen – motivaatio ja halu oppia uutta kestävästä kehityksestä ja
ilmastovaikuttamisesta riittää. Edellytämme ilmastoverkoston jäseniltä sitoutumista tehtäviinsä.
Ilmastoverkoston jäsenten odotetaan osallistuvan aktiivisesti kokouksiin kautensa aikana.

Toimikausi alkaa elokuussa 2024 ja loppuu heinäkuussa 2025. Ilmastoverkostoon valitaan enintään
15 jäsentä. Ilmastoverkosto kokoustaa noin kerran kuussa ja työskentelee pääsääntöisesti etänä.
Etsimme ilmastoverkostolle puheenjohtajaa, joka johtaa ilmastoverkoston toimintaa ja kokouksia.
Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Ylioppilaskuntia pyydetään esittämään ilmastoverkostoon enintään kolmea jäsentä. Hakijat eri
taustoista ovat tervetulleita. Hakemuksiin tulee liittää motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoo
kiinnostuksestaan toimia ilmastoverkoston jäsenenä. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän
haluaisi ilmastoverkoston aikana oppia. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa
ilmastoverkoston puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin
osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) pyydetään ilmoittamaan.

Hakemukset tulee lähettää ylioppilaskunnan kautta. Voit lähettää hakemuksen suoraan JYYn
kestävän kehityksen hallitusvastaavalle Maaria Leppäselle 26.3. klo 23:59 mennessä.
SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme
tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio,
kokemus ja se, että ilmastoverkostossa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

Lisätietoja:

JYYn kestävän kehityksen vastaava hallituksen jäsen Maaria Leppänen
maaria.leppanen@jyy.fi

SYLin hallituksen jäsen Jaakko Sirén
jaakko.siren@syl.fi
+358 44 906 5002