Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta: Fasismille ei ole paikkaa demokraattisessa yhteiskunnassa

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY tuomitsee fasistisen ja etnonationalistisen toiminnan. Kaiken ylioppilaskunnan kanssa tehtävän yhteistyön edellytyksenä on jakamattoman ihmisarvon tunnustaminen ja demokraattisen yhteiskunnan kannattaminen.

JYYn vaaleilla valittu edustajisto on vahvistanut ylioppilaskunnalle neljä pääarvoa, jotka ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vaikuttavuus ja vastuullisuus. 

-Yhteisöllisyys merkitsee meille ennen kaikkea sitä, että arvostamme moniäänisyyttä ja yhteisön aitoa mahdollisuutta vaikuttaa. Toimintamme rakentuu siis demokratialle, emmekä voi hyväksyä toimintaa, joka vaarantaa sen toteutumisen, toteaa hallituksen puheenjohtaja Ira Vainikainen.

Yksi JYYn vaikuttamistavoitteista on lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon myös kunta- ja aluetasolla. Fasististen toimijoiden tavoitteena on heikentää yhteiskunnan demokraattisuutta, ja siksi fasistinen toiminta ei ole yhteensovitettavissa ylioppilaskuntaan.

-Ylioppilaskunnan tehtävä on osallistua ylioppilaiden kasvattamiseen valveutuneiksi kansalaisiksi, ja siksi aatteet, joiden ytimessä on demokraattisten oikeuksien rajaaminen, eivät tule toiminnassamme kyseeseen, linjaa hallituksen varapuheenjohtaja Juho Neuvonen.

Lisätietoja:

Ira Vainikainen
hallituksen puheenjohtaja
+358 45 137 1964
hpj@jyy.fi