JYY hakee ehdokasta Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitus- ja puheenjohtajavaaliin 

Valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin valitaan vuosittain luottamustoimijoita edustamaan ja edistämään opiskelijoiden etuja. JYY on jäsen Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:ssä, joten se on mukana vaikuttamassa sekä järjestöjen linjoihin että luottamustoimivalintoihin vuosittaisissa liittokokouksissa. Ylioppilaskunta voi myös asettaa omia ehdokkaita hallitus- ja puheenjohtajavaaliin. 

SYLin hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana toimiminen on yksivuotinen pesti, joka koostuu kansallisesta vaikuttamistyöstä sekä paikallisten ylioppilaskuntien tukemisesta. Hallituksen jäsenet keskittyvät kukin omiin vastuualueisiinsa, joita ovat esimerkiksi koulutus- ja sosiaalipolitiikka, ympäristö ja ilmasto, kansainvälisyys sekä kehityspolitiikka. SYL:n hallitus muodostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta hallituksen jäsenestä. Hallituksen lisäksi SYL:ssä työskentelee palkattua henkilöstöä asiantuntijatehtävissä, jonka kanssa hallitus työskentelee päivittäin. 

Halukkaiden on syytä huomioida, että SYL:n hallituksessa toimiminen edellyttävät sitoutumista kokoaikaiseen työskentelyyn Helsingissä. SYL:n luottamustoimista maksetaan palkkiota, jonka lisäksi SYL tukee hallituslaisiaan asunnon hankinnassa. Lisätietoa liiton toiminnasta on saatavilla nettisivuilta syl.fi. 

Hakuprosessista 

Hallitus pyytää kiinnostuneita toimittamaan vapaamuotoisen motivaatiokirjeen sekä ansioluettelon touko-/kesäkuun aikana JYYn hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen hpj@jyy.fi. Materiaaleja otetaan vastaan 10.5.–19.6. Materiaaleista on käytävä ilmi hakijan soveltuvuus ja motivaatio tehtävässä toimimiseen, sekä mahdolliset kampanjakärjet, joita ehdokashalukas aikoo nostaa esille, mikäli hänet asetetaan ehdolle. Lisäksi materiaaleissa on oltava tieto siitä, tavoitteleeko hakija ehdokkuutta hallituksen jäseneksi, puheenjohtajaksi vai kumpaankin tehtävään. 

Hallituksen puheenjohtaja tuo hakijat ilmi hallitukselle 20.6. maanantaina. Tämän jälkeen hallitus perehtyy hakemuksiin ja hakijoihin. Lähetekeskustelu hakijoista käydään keskiviikkona 22.6. ennen hallituksen kesäkokousta. Kaikki hakijat kutsutaan tähän tapaamiseen esittäytymään hallitukselle, joko paikanpäälle Ilokiven Koivisto kokoushuoneeseen tai Teamsin välityksellä, hakijan valinnan mukaan. Hallitus päättää esityksestään 22.6. pidettävässä kesäkokouksessaan.  

Halukkuutensa ehdokkuutta kohtaan voi ilmaista myös edustajiston syyskuun kokouksessa 22.9.2022. Kokouksessa ehdokkuutensa ilmaisevia ei oteta huomioon hallituksen esityksessä, sillä hallitus on kokoukseen mennessä jo laatinut oman esityksensä. Kokouksessa halukkuutensa ilmaisevan asettaminen ehdokkaaksi on mahdollista, mikäli häntä esittää äänivaltainen edaattori. Edustajisto tekee päätöksen ylioppilaskunnan ehdokkaan asettamisesta syyskuun kokouksessaan hallituksen esityksen pohjalta. Varsinainen valinta ja vaali luottamustoimiin käydään marraskuussa SYL:n liittokokouksessa, jonka alustava ajankohta on 18.11.–19.11.2022. 

Tärkeitä huomioitavia asioita sekä tärkeitä ajankohtia: 

Kaikki JYYn piirissä toimivat hakijat kutsutaan esittäytymään SYL:n syysseminaarissa, jonka alustavat päivämäärät ovat 15.9.–16.9.2022. Tähän on hyvä valmistautua hakemisen jälkeen. Osallistuminen ja esittäytyminen ei ole välttämätöntä, mutta hyvinkin suotavaa. Syysseminaarissa esittäytyvät kaikki siihen mennessä SYLn luottamustoimiin hakemisesta kiinnostuneet kaikille ylioppilaskunnille. Hakija voidaan myös kutsua mukaan edustajiston kokoukseen 22.9.2022 haastatteluun sekä esittäytymään. Edustajiston kokouksen jälkeen nimetty hakija – tai nimetyt hakijat – kontaktoidaan hallituksen puheenjohtajan sekä ylioppilaskunnan puheenjohtajan toimesta, jolloin avataan muita tärkeitä ajankohtia. JYY tukee omia ehdokkaitaan kustantamalla hakijan matka- sekä majoituskulut SYL:n liittokokoukseen. Liittokokouksessa hakijoita haastatellaan delegaatioiden toimesta, johon JYY valmistelee ehdokastaan/ehdokkaitaan. JYYn ehdokas saa halutessaan kampanjatuekseen JYYn viestintäsektorin. 

——————————————————— 

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 132 000 opiskelijaa Suomessa. SYL:n jäseniä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL on opiskelijaelämän ja koulutuksen asiantuntijajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden etuja ja pitää ääntä nuorten sukupolvien puolesta yhteiskunnassa.