JYY hakee ehdokasta Suomen ylioppilaskuntien liiton sekä opiskelijoiden liikuntaliiton hallitus- ja puheenjohtajavaaliin

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY hakee ehdokkaita Suomen ylioppilaskuntien liitto SYLlin sekä Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tehtäviin. 

Hallitus pyytää kiinnostuneita toimittamaan vapaamuotoisen motivaatiokirjeen sekä ansioluettelon JYYn hallituksen puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteeseen hpj@jyy.fi viimeistään 16.8. klo 23.59 mennessä.

Materiaaleista on käytävä ilmi hakijan soveltuvuus ja motivaatio tehtävässä toimimiseen sekä mahdolliset kampanjakärjet. Lisäksi materiaaleissa on oltava tieto siitä, kumman liiton tehtäviä hakija tavoittelee ja tavoitteleeko hakija ehdokkuutta hallituksen jäseneksi, puheenjohtajaksi vai kumpaankin tehtävään.

Kaikki hakijat kutsutaan esittäytymään JYYn hallitukselle ja edustajiston puheenjohtajistolle viikon 34 aikana tai muuna sovittuna ajankohtana joko etänä tai läsnä.

Edustajisto tekee päätöksen mahdollisista ylioppilaskunnan ehdokkaiden asettamisista kokouksessaan 13. syyskuuta hallituksen esityksen pohjalta. Halukkuutensa ehdokkuutta kohtaan voi ilmaista myös edustajiston kokouksessa. Edustajisto käsittelee mahdollista ehdokkaaksi asettamista, mikäli äänivaltainen edustajiston jäsen sitä esittää.

Varsinainen valinta ja vaali luottamustoimiin käydään marraskuussa järjestettävissä liittojen liittokokouksissa. Hakijat voidaan kutsua edustajiston kokoukseen 13.9.2023 esittäytymään sekä haastateltavaksi. JYY tulee tarjoamaan tukea valituille ehdokkaille liittokokoukseen osallistumisessa ja kampanjoinnissa.

Lisätietoja liittojen toiminnasta ja hallitustyöskentelystä löydät järjestöjen verkkosivuilta www.syl.fi ja www.oll.fi