JYY hakee kehitysyhteistyökoordinaattoria

Haluatko työskennellä kehitysyhteistyön parissa? Kiinnostaako hankesuunnittelu ja -hallinto? Entä kansainvälisyys? Sinulla on nyt mahtava tilaisuus saada käytännön kokemusta kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista!  

JYYn kehitysyhteistyövaliokunta hakee yhtä uutta kehitysyhteistyökoordinaattoria, jonka päätehtävät ovat kehitysyhteistyöhankkeiden koordinointi, tapahtumien ja varainkeruun suunnittelu sekä mahdollinen osallistuminen JYYn uusien omien- ja yhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja hankerahoituksen hakeminen. Koordinaattorien pesti alkaa heti, perehdytyksen ajankohdasta sovitaan erikseen. Työ on luottamustehtävä ja siitä maksetaan pieni palkkio. 

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu: 

 • Hankkeen koordinointi 
 • Tapahtumasuunnittelu ja varainkeruu 
 • Yhteistyö kumppaneiden kanssa (SYL, yo-kunnat, järjestöt, Ulkoasiainministeriö, säätiöitä) sekä yhteistyön kehittäminen. 
 • Kehykentän seuraaminen erityisesti Suomessa 
 • Mahdollisesti tulevan hankkeen suunnittelu ja hanketuen hakeminen 

Hankekoordinaattoreita on kaksi ja he toimivat yhteistyössä kansainvälisten asioiden asiantuntijan, hallituksen kehy-vastaavan, kehy-valiokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja muiden valiokuntalaisten kanssa. 

Valittavalta koordinaattorilta toivotaan erityisesti: 

 • Kiinnostusta kehitysyhteistyötä kohtaan  
 • Itsenäistä työotetta 
 • Kykyä toimia tiiviisti yhteistyössä toisen koordinaattorin ja muiden kehy-toimijoiden kanssa 
 • Oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta 
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa 
 • Kulttuurisensitiivisyyttä, ymmärrystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja monikulttuurisessa ympäristössä 
 • Sitoutumista tehtävään vähintään vuodeksi 

Eduksi luetaan: 

 • Hankehallinnon osaaminen 
 • Rahoitusmahdollisuuksien tuntemus ja ymmärrys 
 • Kehy-kentän tuntemus 

Hakemus: 

Lähetä vapaamuotoinen englanninkielinen hakemuksesi ansioluetteloineen viimeistään 30.9. osoitteeseen kv-asiantuntija@jyy.fi. Haastattelut suoritetaan viikolla 41 Microsoft Teamsin välityksellä. 

Lisätietoja: 

Ville Härsilä
JYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija
kv-asiantuntija@jyy.fi 

Aiemmat kehitysyhteistyökoordinaattorit
jyy.dev.coop.project@gmail.com