Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi

Asetettu nähtäville: 06.04.2020 kello 15:16

Nähtäville asetti: Hallituksen varapuheenjohtaja ja konsernivastaava Juho Neuvonen

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2022 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) etsii kahta opiskelijajäsentä 1.6.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle liiketoimintajohtokuntaansa. Opiskelijat omistavat Jyväskylässä mm. yli 1600 asuntoa, toimitiloja ja ravintolaliiketoimintaa. JYYn liiketoimintajohtokunta valmistelee liiketoiminnan päätökset. On tärkeää, että opiskelijat ovat tässä työssä vahvasti mukana.  Liiketoimintajohtokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 120€ / kokous. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää hakijan tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta.

Liiketoimintajohtokunta on JYYn hallintoelin, joka koostuu seitsemästä (7) jäsenestä. Jäsenistä neljä (4) on ylioppilaskunnan opiskelijajäseniä ja kolme (3) ulkopuolisia liiketaloudellista, teknistä ja juridista asiantuntemusta omaavia jäseniä. Tämän lisäksi liiketoimintajohtokunnan kokouksiin osallistuu hallituksen konsernivastaava, JYYn talous- ja palvelujohtaja, JYYn kiinteistöjohtaja sekä esittelijänä JYYn toimitusjohtaja.

Liiketoimintajohtokunta kokoustaa noin kerran kuussa kevät- sekä syyslukukauden aikana ja kokoukset kestävät pääsääntöisesti alle kaksi ja puoli tuntia. Kokousten välillä aikaa kuluu materiaaleihin perehtymiseen, mutta tehtävää ehtii hoitaa hyvin myös opintojen ohessa.

Liiketoimintajohtokunnan tehtävät:

Tänä keväänä on myös tarkoitus uudistaa JYYn sääntöjä siten, että liiketoimintajohtokunnalle tulee myös päätösvaltaa tietyissä asioissa. Liiketoimintajohtokunta päättää ja panee täytäntöön asiat, joiden päätös-, hallinto- ja toimeenpanovallan edustajisto on hyväksytyn talousarvion ja investointisuunnitelman puitteissa päättänyt siirtää liiketoimintajohtokunnalle.

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan JYYn jäsenyyden omaavat henkilöt. Liiketoimintajohtokunnan jäsenten kaudet ovat kaksivuotisia ja opiskelijajäsenet vaihtuvat porrastetusti vuorovuosin. Mikäli liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen jäsenyys ylioppilaskunnassa päättyy, todetaan hänet eronneeksi liiketoimintajohtokunnasta kuluvan toimikauden lopussa. Liiketoimintajohtokunta järjestäytyy uudelleen ensi kesäkuussa ja samalla liiketoimintajohtokunnalle valitaan uusi puheenjohtaja (puheenjohtajan kokouspalkkio 180€/kokous) sen opiskelijajäsenistä.

Millaisia henkilöitä etsimme:

  • Kiinnostusta ja motivaatiota JYYn liiketoimintaa kohtaan.
  • Katsomme hyödyksi liiketoimintaosaamisen, isojen kokonaisuuksien hahmottamisen, JYYn sisäisen päätöksenteon tuntemisen ja ympäristöosaamisen.
  • Innokkaita henkilöitä, joilla on halu oppia uutta.

Liiketoimintajohtokunta on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan konsernitason liiketoimintaan ja vaikuttamaan millaista liiketoimintaa JYY toteuttaa. Kokemusta tai koulutusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla, mutta ne voidaan katsoa eduksi.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan Nella Heikinmäelle. Hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen epj@jyy.fi. Erityinen valintatoimikunta kutsuu hakemusten perusteella osan tai kaikki hakijoista haastatteluun, jotka pidetään etäyhteydellä viikon 18 aikana. Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 19.5.2020.

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 22.4.2020 kello 23:59.

Lisätietoja:

Timo Lahtinen
JYYn toimitusjohtaja
timo.lahtinen@jyy.fi
+358 44 970 2160

Nella Heikinmäki
Edustajiston puheenjohtaja,
erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja
epj@jyy.fi
+358 44 296 5193

Lue lisää JYYn liiketoiminnasta