JYY ja JAMKO etsivät koordinaattoria liikunta-approlle

Liikunta-appro on JYYn ja JAMKOn yhdessä järjestämä liikuntatapahtuma, jossa opiskelijat keräävät suoritusmerkintöjä appropassiin osallistumalla lukuisten liikuntaseurojen ja -yritysten järjestämiin liikuntakokeiluihin Jyväskylässä. Tapahtuma toteutetaan tänä vuonna lokakuun lopussa viikolla 43.

Vuoden 2023 liikunta-approssa 300 opiskelijaa saavat mahdollisuuden kokeilla runsaasti erilaisia liikuntamuotoja ja -palveluita.

Liikunta-appron koordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

  • tapahtuman suunnittelu ja käytännön järjestelyt
  • yhteistyötahojen (mm. liikuntapaikkojen ja seurojen) hankkiminen tapahtumalle
  • tapahtumaviestintä ja ohjelman päivittäminen nettisivuille ja appropassiin

Liikunta-appron koordinaattori vastaa tapahtuman kokonaisuudesta ja toteutuksesta. Koordinaattori toimii tehtävässään yhteistyössä JYYn ja JAMKOn kanssa, jotka perehdyttävät tehtävään ja tukevat koordinaattoria. Koordinaattorin pesti on luottamustoimi, eikä koordinaattori toimi työsuhteessa.

Valittavalta koordinaattorilta toivotaan erityisesti: 

  • Kiinnostusta liikuntaan ja hyvinvointiin
  • Oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta
  • Hyviä yhteistyötaitoja
  • Organisointi- ja projektinhallintataitoja; kokemus katsotaan eduksi
  • Kykyä viestiä tapahtumasta innostavasti sekä suomeksi että englanniksi
  • Jyväskylän liikuntapalveluiden monipuolista tuntemusta tai kiinnostusta tutustua näihin
  • Hyviä tietoteknisiä ja sosiaalisen median taitoja

Tehtävä on projektiluontoinen ja alkaa heti, kun valinta on suoritettu. Haastattelut toteutetaan toukokuun alussa ja hakijoille ilmoitetaan valinnasta viimeistään viikolla 19. Projektityö alkaa heti toukokuussa, mutta suurin työmäärä painottuu elo-lokakuulle 2023. Tapahtuman jälkeiset työt ja loppuraportointi vievät vielä hieman aikaa lokakuun lopussa/marraskuun alussa.

Projektikoordinaattorin palkkio on yhteensä 1000 euroa ja se maksetaan projektin jälkeen verokortilla.

Lähetä avoin hakemus 2.5.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen rekry@jamko.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä ”Liikunta-appron koordinaattori”.
Kerro hakemuksessa mahdollisesta kokemuksesta tapahtumajärjestämisestä / projektinhallinnasta, miksi olisit hyvä koordinaattori, tietoteknisistä taidoistasi sekä lyhyesti siitä, miten sosiaalisen median käyttö on sinulla hallussa.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti vain rekryryhmän kesken ja poistetaan haun jälkeen. Vain hakuohjeiden mukaiset hakemukset huomioidaan! Hakijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluihin, jotka pidetään viikoilla 18-19.

JYY ja JAMKO toivottavat tervetulleeksi kaikki hakijat opiskelualaan tai muuhun taustatekijään katsomatta!

Lisätietoja tehtävästä antavat: 

Jani Risikko
JYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
jani.risikko@jyy.fi

Noora Hakonen
JAMKOn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
noora.hakonen@jamko.fi

This position requires fluency in Finnish.