JYY ja Keskimaa aiesopimukseen merkittävästä Kortepohjan rakennushankkeesta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY ja Osuuskauppa Keskimaa ovat solmineet aiesopimuksen liiketilojen rakentamisesta Kortepohjan keskustaan. Kortepohjan keskustan kehittämiseen voimakkaasti sitoutunut JYY haluaa varmistaa koko kaupunginosan palveluekosysteemin toimivuuden ja ryhtyy siksi yhteistyöhön alueen tärkeän kaupan alan toimijan, Keskimaan, kanssa.

– JYYn kiinteistöomistus Kortepohjan kaupunginosassa on merkittävä. JYY haluaa, että koko Kortepohjan kaupunginosan vetovoimaisuus asuinalueena säilyy ja lisääntyy entisestään, kertoo JYYn toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on paitsi 12 500 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio myös yksi Keski-Suomen merkittäviä kiinteistöomaisuuden haltijoita ja vuokranantajia.

– Kortepohjan alueella asuu paljon opiskelijoita, joiden arjen sujuvoittaminen on JYYn ydintehtäviä. JYYn aktiivinen rooli alueen kehittäjänä on vastuunkantoa myös tulevaisuuden opiskelijoista, sillä omistuksiemme arvo Kortepohjassa on huomattava. Alueen palveluita kehittämällä varmistamme alueen houkuttelevuuden. Tämä työ hyödyttää koko kaupunginosaa, ei vain opiskelijoita, sanoo Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Topias Peltonen.

JYYllä on kokemusta erityisryhmien asumis- ja palvelutuotannosta usealta vuosikymmeneltä. Tulevaisuudessa JYYn asuntotuotantokattaus erityisryhmille Kortepohjassa voi olla vieläkin laajempaa ja käsittää vaikkapa monisukupolviasumista esimerkiksi nykyisen MNOP-korttelin alueella. Keskimaan kanssa suunnitellusta hankkeesta voi tulla tärkeä linkki vuoropuhelussa kolmannen sektorin ja liike-elämän välillä.

– Keskimaa on hyvin kiinnostunut säilyttämään päivittäistavarakaupan myös uudessa kaupan keskittymässä Kortepohjan alueella. Keskimaa näkee JYYn kiinnostavana ja luotettavana kumppanina Kortepohjan liikepaikan yhteydessä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

JYYn tavoitteena on saada asemakaavoituksen kautta uusi rakennus, joka yhdistäisi Keskimaan päivittäistavarakaupan laadukkaaseen kaupunkiasumiseen Kortepohjaan suunnitellun palvelubulevardin varrella. Suunniteltu bulevardi kehittäisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kortepohjan alueen asukaskokemusta: se nivoo alueen kaupalliset ja julkiset palvelut houkuttelevaksi kokonaisuudeksi. Palvelubulevardille sijoittuvista julkisista tiloista ensimmäinen, uusi päiväkotikoulukirjasto, on nyt suunnitelmavaiheessa. Kaavatyö keskustan osalta käynnistyy, kun tarvittavat selvityksen alla olevat asiat, kuten liikenteen toimivuus, on ratkaistu.

– Kortepohjan alue on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja yhdyskuntarakenteeltaan omaleimainen kävelypainotteinen alue. Palvelubulevardi on kiinnostava idea, mutta vaatii vielä lisäsuunnittelua ja yhteistyötä myös museoviranomaisten kanssa. Kaupungin tavoitteena on tukea Kortepohjan kehittämistä alueen arvot säilyttäen, toteaa Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg.

JYYn ja Keskimaan yhteistyön taustalla kulkee Jyväskylän kaupungin, Kortepohjan alueen kiinteistöomistajien sekä alueen asukkaiden yhteistyössä syntynyt Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelma (2018). Se tarkastelee Kortepohjan alueelle omaleimaisen kaupunkirakenteen mahdollisuuksia alueella lähitulevaisuudessa käynnistyvien rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden taustaksi. Suunnitelman toteutumisessa tarvitaan huomattavia investointeja alueen kiinteistöomistajilta ja tiivistä yhteistyötä kaupungin ja alueen toimijoiden välillä. Palveluekosysteemin syntyminen edellyttää uudenlaista rakennuttamista, jossa JYY on kilpailukykyinen ja osaava tekijä.

– JYYn tahtotilana on saada alueelle ainakin apteekki ja Alko, sekä kehittää alueen ravintolapalveluita. Haluamme myös edistää uudenlaisia ratkaisuja, kuten kierto- ja jakamisperiaatteella toimivien palveluiden tuomista alueelle, kertoo Marko Huttunen.

– Kun Kortepohjan kaupunkirakennetta kehitetään alueen vahvuudet, kuten kevyen liikenteen ja vehreän luontoyhteyden merkittävät roolit tunnistaen, on mahdollista tehdä alueesta Jyväskylän vetovoimaisin lähiö, Huttunen toteaa.

Artikkelin yhteydessä käytetty Arkkitehtipalvelu Oy:n havainnekuvaa.