JYY toivottaa antoisaa Pride-viikkoa

Priden tavoitteena on laajentaa ihmisten tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, sekä tukea ja puolustaa jokaisen yksilön vapautta toteuttaa itseään. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on käyty värikästä keskustelua jo 1890-luvulta lähtien. 1970-luvulta tähän päivään saakka on tehty merkittäviä askeleita eteenpäin yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Suomessa on tämän ja viime vuosisadan aikana tapahtunut suuria lainsäädännöllisiä muutoksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksissä.  Yhdenvertaisuuslaki esimerkiksi velvoittaa puuttumaan tahalliseen ja tahattomaan syrjintään, jota esiintyy muun muassa työpaikoilla. Jokaisella yksilöllä on oltava yhtäläinen oikeus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja julkiseen toimintaan seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta. 

Jyväskylässä vietetään Pride-viikkoa 19.-25.8.2019 kahdeksan vuoden tauon jälkeen, ja JYY on täysin sydämin mukana osoittamassa tukensa satenkaariyhteisölle. Sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä ominaisuus eivät ole merkityksellisiä JYYn toiminnassa. Ylioppilaskuntamme pyrkii huomioimaan sukupuolen moninaisuuden ja vaikuttamaan yhdenvertaisuuden toteutumiseen yliopistoyhteisössä.  JYY on myös muun muassa kirjannut yleispoliittiseen linjapaperiinsa tavoitteen, jonka mukaan jokaisella yksilöllä tulisi olla itsemääräämisoikeus sukupuoleen – siksi kolmas sukupuoli ja Trasekin translain uudistus tulisi virallistaa myös Suomen lainsäädännössä.

Viime vuosina sateenkaariyhteisö on Suomessa päässyt kokemaan monia historiallisesti merkittäviä hetkiä: tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyttiin vuonna 2017 ja Helsinki Pride tavoitti tänä ja viime vuonna kumpanakin liki 100 000 ihmistä. Tänä vuonna Pride-kulkueeseen osallistui myös ensi kertaa Suomen istuva pääministeri. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää maailmassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämisessä.

Tarvitaan lisää konkreettisia tekoja tässä tärkeässä ihmisoikeustyössä lisätäksemme ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta, sekä taataksemme jokaiselle vähemmistöön kuuluvalle turvallinen ja yhdenvertainen ympäristö elää ainutlaatuisena yksilönään. Loistokasta Pride-viikkoa!

Aino Rytkönen
Sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja

Juulia Saukkonen
Sosiaalipoliittinen asiantuntija