JYYn Intia-projekti on saavuttanut paljon kehitystä kahdeksassa vuodessa

Vuonna 2010 JYY aloitti yhteistyön Intian Rajasthanissa toimivan Bal Rashmi Societyn kanssa. Kun Intia-projektimme nyt tämän vuoden lopussa tulee päätökseensä, voimme katsoa tyytyväisinä taaksepäin. Intiassa on tänä puolentoista opiskelijasukupolven taipaleen aikana saavutettu merkittävää kehitystä. Maaseudun syrjäkylien heikko-osaisten, kuten kastittomien, elämään on tullut muutosta, joka näkyy laajasti arjessa  – lasten koulunkäynnissä, naisten asemassa ja koko kylien suhtautumisessa omiin kehitysmahdollisuuksiinsa. Tämä on työtä, jonka vaikutukset näkyvät myös projektin päätyttyä – siis kestävää kehitystä.

Vaikutukset lapsiin

Lasten koulunkäynnin merkitystä on korostettu niin naisille tarkoitetuissa ryhmissä kuin kaduilla järjestetyissä demonstraatioissa. Vanhemmille on kerrottu esimerkiksi lukutaidon tähdellisyydestä lapsen elämälle. Kaikkein köyhimmille lapsille on jaettu koulureppuja, joihin on painettu teksti: ”Laita lapsesi kouluun – pelasta sukupolvi.” Koulutuksen merkityksen ymmärtämisen johdosta koulua käyvien lasten osuus on dramaattisesti kohonnut. Projektin alkaessa se oli 50% ja vuonna 2016 jo 90%. Koulusta pudonneita lapsia on palannut kouluun ja lapsille on tarjottu myös tukea koulussa pysymiseen, sekä kesäkouluja ja opetusta hankkeen omissa kouluissa. Myös kouluiän ylittäneitä nuoria, joiden opinnot ovat jääneet kesken, on kannustettu itsenäisten opintojen pariin.

Kouluihin on perustettu urheilukeskuksia, joiden merkitys on suuri. Urheilu, leikit ja pelaaminen kannustavat lapsia käymään koulua ja parantavat myös tyttöjen asemaa, sillä hekin ovat ottaneet osaa perinteisesti poikien lajeina pidettyihin urheilulajeihin.

Vaikutukset teini-ikäisiin tyttöihin ja naisiin

Tytöt ja naiset ovat olleet lasten lisäksi työn keskiössä. Naisilla ja tulevilla naisilla on suuri merkitys kestävälle kehitykselle, sillä naisten asema heijastuu koko yhteisön hyvinvointiin. Naiset ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi perheensä ja lastensa terveydentilasta huolehtimisessa sekä lastensa koulutuksen edistämisessä. Naisten oikeuksien toteutuminen tuo puolet inhimillisestä kapasiteetista paremmin kehityksen käyttöön.

Projektissa on perustettu omia ryhmiä niin teini-ikäisille tytöille kuin naisille. Teinien ryhmissä on kerrottu tytöille heidän oikeuksistaan ja nuorten terveyttä ja aikuiseksi kasvamista koskevista kysymyksistä. Kun nuoret oppivat oikeuksistaan, kuten oikeudesta koulutukseen, he saavat itseluottamusta jatkaa koulussa. Koulutuksen lisääntyminen on vaikuttanut positiivisesti esimerkiksi lapsiavioliittojen vähentyneeseen määrään.

Naisten ryhmissä tärkeintä on, että naiset ovat niiden kautta saaneet itsenäisyyttä, jolla on suuri vaikutus heidän asenteisiinsa, itseluottamukseensa ja sitä kautta koko elämäänsä. Naiset ovat perustaneet ryhmissä pieniä omia säästötilejä, joiden kautta he voivat epäonnen kohdatessa säästyä ottamasta pankkilainaa, joka ajaisi heidät velkakierteeseen. Projekti on tarjonnut naisille myös omia mikrolainoja, joiden avulla naiset ovat voineet aloittaa oman liiketoimintansa ja saavuttaa taloudellista itsenäisyyttä. Pankkitili omissa nimissä antaa naiselle itsetuntoa ja ylpeyttä!

Naisille on kerrottu terveydenhoitoa koskevista kysymyksistä, esimerkiksi rintaruokinnan merkityksestä lapsen kehitykselle ja raskaudenaikaisen seurannan tärkeydestä. Alle kuusikuisten lasten rintaruokinnan määrä onkin noussut huimasti, 21%sta  82%iin vuoteen 2016 mennessä ja raskaudenaikaisen seurannan 32%sta 90%iin samassa ajassa.

Naisten ryhmien ja naisille suunnattujen tapahtumien avulla naiset ovat myös päässeet välillä pois perhepiiristä näkemään toisiaan ja keskustelemaan itselleen merkityksellisistä asioista ja oppineet edistämään asioita yhdessä. Tällainen asennemuutos on merkittävä tekijä koko yhteisöille. Naisten status kylissä on noussut ja he uskaltavat sanoa mielipiteensä.


Samanlainen kehitys koskee koko kyläyhteisöjä. Ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi oikeuksistaan ja haluavat nähdä muutosta parempaan alueellaan. Lasten koulunkäynnin merkitys on ymmärretty laajasti ja kyläläiset toimivat yhdessä paremman huomisen puolesta.

Kun nyt jätämme projektin, teemme sen haikein mutta hyvin mielin. Olet erittäin tervetullut tänä iltana juhlistamaan projektin loppumista kanssamme viimeiseen Intia-iltaan. Tarjolla on Intialaista tanssia, musiikkia, ruokaa ja kynttilänvaloa marraskuuta lämmittämään. Muistelemme projektia tarinoiden kautta ja tilaisuudessa on myös mahdollisuus vielä ostaa Intia-aiheisia kuvia ja kortteja – projektin hyväksi, tietysti!

Intia-ilta ti 14.11. klo 17-21 Musica-rakennuksen Boomboxissa. Lisätietoja Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1925879687430146/

Kirjoittaja: JYYn hallituksen kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava Ronja Karkinen