JYYn liiketoimintaorganisaatio uudistuu vastaamaan uuden strategian tarpeita

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn liiketoiminnan organisaatiomuutos selkeyttää liiketoiminnan johtamisjärjestelmää ja vastuuhenkilöiden työnkuvaa. Organisaatiota uudistetaan vastaamaan JYYn liiketoiminnan uuttaa strategiaa ja mahdollistamaan strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Uusi organisaatiomalli, jonka yhteydessä myös useiden liiketoiminnan vastuuhenkilöiden nimikkeet muuttuvat, astuu voimaan tiistaina 5.11.2019.

Muutoksessa vahvistettiin liiketoiminnan johtoryhmän kokoonpano, johon kuuluvat toimitusjohtaja Marko Huttusen lisäksi Jenni-Mari Penttinen sekä Kimmo Moilanen. Jenni-Mari Penttinen on tähän asti työskennellyt JYYn organisaatiossa talouspäällikkönä. Muutoksen myötä Penttinen vastaa jatkossa myös JYYn liiketoiminnan viestinnän ja ravintolatoimen johtamisesta. Penttisen uutena nimikkeenä on talous- ja palvelujohtaja. Kimmo Moilasen tehtävänimike muuttuu kiinteistöpäälliköstä kiinteistöjohtajaksi, mikä kuvaa Moilasen laajaa tehtävänkuvaa JYYn kiinteistöjen ja aluekehityshankkeiden johdossa aikaisempaa nimikettä paremmin.

JYYn asukaspalveluiden esihenkilön tehtävässä työskennellyt Jenni Kirkkomäki ylenee palvelupäälliköksi. Kirkkomäen tiimi ja vastuu kasvaa, kun JYYn yhteisömanageri Jenna Pigg siirtyy JYYn palvelukseen työskenneltyään aikaisemmin JYY-Palvelut Oy:n talkkaritiimissä. Talkkaritiimissä tapahtuu muitakin muutoksia, kun esihenkilönä työskennellyt Sanna Kuisma jatkaa tehtävässään nyt kiinteistömanagerin nimikkeellä ja vastaa jatkossa kaikista JYYn kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluista. Jari Pihlajasaari jatkaa JYY-Palveluiden teknisenä asiantuntijana, jolloin aikaisempi tekninen isännöitsijä -nimike jää pois käytöstä.

Organisaatiouudistuksessa vahvistetaan myös JYYn liiketoimintaorganisaation viestinnän ja markkinoinnin roolia liiketoiminnan strategian mukaisesti, kun JYYn viestintäsuunnittelijana aiemmin työskennellyt Mari Lähteenmäki nimetään viestintäpäällikön tehtävään.

”JYYn liiketoiminta on kehittynyt 2010-luvulla paljon, minkä myötä henkilöstön tehtäviin on tullut uusia elementtejä. Nyt kun uutta strategiaa aletaan toteuttaa, oli organisaation ja tehtävänimikkeiden uudistaminen ajankohtaista. Meillä on vahva luotto siihen, että JYYn liiketoiminnan puolella työskentelee osaava tiimi opiskelijoiden parempien palveluiden eteen”, toteaa JYYn hallituksen puheenjohtaja Topias Peltonen.

Lisätietoja:

Marko Huttunen, toimitusjohtaja, JYYn liiketoiminta
050 329 2563 | marko.huttunen@jyy.fi