Kannanotto: Kelan YTHS-viestintä on ollut puutteellista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta on huolestunut Kelan viestinnän riittämättömyydestä opiskelijoiden terveydenhoitomaksu-uudistuksessa

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) mielestä Kelan viestintä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveydenhoitomaksusta ei ole tavoittanut opiskelijoita luvatun mukaisesti. Opiskelijoille ei ole lähetetty viestiä Kelan omassa asiointipalvelussa, toisin kuin Kelan tiedotteessa mainitaan. Osa opiskelijoista on kuitenkin saanut asiasta tiedon perinteisellä kirjeellä.

YTHS:n terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyi Kelan piiriin 1.1.2021 alkaen. Kela ei ole viestinyt asiasta suoraan opiskelijoille virallisia kanavia pitkin, vaan viestintävastuuta on siirretty korkeakouluille ja opiskelijakunnille. Kela on viestinyt asiasta muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Uudistuksen viestintään oltaisiin kaivattu lisää johdonmukaisuutta

Kaikki opiskelijat tavoittavan viestinnän toteuttamiseksi Kelan olisi tullut ja tulee myös jatkossa viestiä suoraan opiskelijoille virallisia kanavia pitkin. Viestintävastuun ulkoistaminen useille eri toimijoille vaarantaa opiskelijoiden yhdenvertaisen tavoittamisen.

Sosiaalinen media on hyvä tuki viestintään, mutta liiallinen tukeutuminen sosiaaliseen mediaan on ongelmallista yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ensisijaisen tiedon välittämisen opiskelijoille tulisi tapahtua muun kuin sosiaalisen median ja kolmansien toimijoiden kautta. Viestinnässä Kela voisi hyödyntää Kelan sähköistä, jokaisen opiskelijan tavoittavaa, asiointipalvelua.

Lisätietoja

Petri Laaksonen
hpj@jyy.fi 
JYYn hallituksen puheenjohtaja 2021