Kannanotto: Nyt on opiskelijoiden vuoro – 100 euron korotus opintorahaan!

Monet opiskelijat elävät köyhyysrajan alapuolella, vaikka nostaisivat täysimääräisesti opintolainaa tai kävisivät töissä. Opintorahan nykyinen määrä ei vastaa jatkuvasti nousevaa hintatasoa ja pakottaa opiskelijoita tinkimään elämän perustarpeista. 

Opiskelijat elävät entistä useammin köyhyysrajan alapuolella ja monet ovat joutuneet turvautumaan jopa ruoka-apuun kasvavien toimeentulo-ongelmien vuoksi. Opiskelijoiden jo valmiiksi niukka toimeentulo on kärsinyt erityisesti voimakkaasta inflaatiosta ja sen mittavista vaikutuksista elinkustannusten nousulle. Siinä missä opintotukeen tehdyt uudistukset ovat kasvattaneet mittavasti opintolainakantaa, opintotuen ostovoima on samalla merkittävästi heikentynyt. 

Toimeentulo-ongelmat heijastuvat opiskeluun ja hyvinvointiin. Heikko toimeentulo on vaarallinen yhdistelmä opiskelijoiden mielenterveyskriisin kanssa. Nousevat elinkustannukset edellyttävät toimeentuloa parantavia päätöksiä. Esimerkiksi ruuan hinta on kuluvana vuonna noussut merkittävästi, ja nousua ennustetaan myös ensi vuodelle. 

Jyväskylän ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Konsta Tarnanen pitää tärkeänä, että opiskelijoiden toimeentuloa parannetaan ja ongelma tunnistetaan eduskuntavaaleissa. Opiskelijat ovat odottaneet vuoroaan jo tarpeeksi pitkään. 

“Vaalikeskustelussa pitäisi nostaa enemmän esille vaihtoehtoja opiskelijoiden toimeentulo-ongelman ratkaisemiseksi. Tähän mennessä keskusteluita ovat hallinneet lähinnä opiskelijoita kurittavat leikkauslistat”, Tarnanen toteaa. 

Opintoraha on nostettava 90-luvulta nykypäivään. JYY yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton SYLin kanssa vaatii 100 euron tasokorotusta nykyiseen, riittämättömän pieneen opintorahaan.  Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta vetoaa eduskuntavaaliehdokkaisiin, ja vaatii ratkaisuja opiskelijoiden köyhyysongelman ratkaisemiseksi. 

#poisköyhyysrajalta 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 

Lisätietoja:
Konsta Tarnanen (hallituksen puheenjohtaja)
hpj@jyy.fi
+358 45 137 1964