Hakukuulutus liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäseniksi

Asetettu nähtäville: 27.4. kello 14.30

Nähtäville asetti: Edustajiston puheenjohtaja Aleksi Murtojärvi

HAKUKUULUTUS

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

LIIKETOIMINTAJOHTOKUNNAN OPISKELIJAJÄSEN (2 KPL) 2023 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) etsii kahta opiskelijajäsentä 1.6.2021 alkavalle kaksivuotiskaudelle liiketoimintajohtokuntaansa. Opiskelijat omistavat Jyväskylässä mm. yli 1600 asuntoa, toimitiloja ja ravintolaliiketoimintaa. JYYn liiketoimintajohtokunta valmistelee liiketoiminnan päätökset. On tärkeää, että opiskelijat ovat tässä työssä vahvasti mukana.  Liiketoimintajohtokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 120€ / kokous. Kannustamme rohkeasti hakemaan tehtävää hakijan tieteenalasta, sukupuolesta tai osaamistaustasta riippumatta.

Liiketoimintajohtokunta on JYYn hallintoelin, joka koostuu seitsemästä (7) jäsenestä. Jäsenistä neljä (4) on ylioppilaskunnan opiskelijajäseniä ja kolme (3) ulkopuolisia liiketaloudellista, teknistä ja juridista asiantuntemusta omaavia jäseniä. Tämän lisäksi liiketoimintajohtokunnan kokouksiin osallistuu hallituksen konsernivastaava, JYYn talous- ja palvelujohtaja, JYYn kiinteistöjohtaja sekä esittelijänä JYYn toimitusjohtaja.

Liiketoimintajohtokunta kokoustaa noin kerran kuussa kevät- sekä syyslukukauden aikana ja kokoukset kestävät pääsääntöisesti alle kaksi ja puoli tuntia. Kokousten välillä aikaa kuluu materiaaleihin perehtymiseen, mutta tehtävää ehtii hoitaa hyvin myös opintojen ohessa.

Liiketoimintajohtokunnan tehtävät

Valmistella hallitukselle muut kuin varsinaiseen toimintaan liittyvät ylioppilaskunnan ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden asiat sekä erityisesti sijoitustoimintaan, suoraan omistamiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen lainanottoon liittyvät asiat.

Opiskelijajäsenet muun muassa valvovat, että JYYn edustajiston linjoja noudatetaan liiketoiminnassa.

Apuvälineitä tähän työhön

Liiketoimintajohtokunta päättää ja panee täytäntöön asiat, joiden päätös-, hallinto- ja toimeenpanovallan edustajisto on hyväksytyn talousarvion ja investointisuunnitelman puitteissa päättänyt siirtää liiketoimintajohtokunnalle.

Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttäväksi katsotaan JYYn jäsenyyden omaavat henkilöt. Liiketoimintajohtokunnan jäsenten kaudet ovat kaksivuotisia ja opiskelijajäsenet vaihtuvat porrastetusti vuorovuosin. Mikäli liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenen jäsenyys ylioppilaskunnassa päättyy, todetaan hänet eronneeksi liiketoimintajohtokunnasta kuluvan toimikauden lopussa. Liiketoimintajohtokunta järjestäytyy uudelleen ensi kesäkuussa ja samalla liiketoimintajohtokunnalle valitaan uusi puheenjohtaja (puheenjohtajan kokouspalkkio 180€/kokous) sen opiskelijajäsenistä.

Millaisia henkilöitä etsimme

Kiinnostusta ja motivaatiota JYYn liiketoimintaa kohtaan.

Katsomme hyödyksi liiketoimintaosaamisen, isojen kokonaisuuksien hahmottamisen, JYYn sisäisen päätöksenteon tuntemisen ja ympäristöosaamisen.

Innokkaita henkilöitä, joilla on halu oppia uutta.

Liiketoimintajohtokunta on loistava mahdollisuus päästä tutustumaan konsernitason liiketoimintaan ja vaikuttamaan millaista liiketoimintaa JYY toteuttaa. Kokemusta tai koulutusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla, mutta ne voidaan katsoa eduksi.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi haettava tehtävä, hakijan koko nimi, opiskelijanumero, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedekunta ja pääaine sekä aiempi kokemus, osaaminen ja motivaatio, jotka hakija toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. Hakemus toimitetaan hakuajan puitteissa ylioppilaskuntaan Aleksi Murtojärvelle. Hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen epj@jyy.fi. Erityinen valintatoimikunta kutsuu hakemusten perusteella osan tai kaikki hakijoista haastatteluun, jotka pidetään etäyhteydellä viikon 18 aikana. Liiketoimintajohtokunnan opiskelijaedustajien valinnasta päättää erityisen valintatoimikunnan ehdotuksesta ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 19.5.2021.

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 11.5.2021 kello 16.00.

Lisätietoja

Timo Lahtinen
JYYn toimitusjohtaja
timo.lahtinen@jyy.fi
+358 44 970 2160

Aleksi Murtojärvi
Edustajiston puheenjohtaja,
erityisen valintatoimikunnan puheenjohtaja
epj@jyy.fi
+358 44 296 5193