JYY ja JAMKO etsivät koordinaattoria liikunta-approlle

This position requires fluency in Finnish.

Liikunta-appro on JYYn ja JAMKOn yhdessä järjestämä liikuntatapahtuma, jossa opiskelijat keräävät suoritusmerkintöjä appropassiin osallistumalla lukuisten liikuntaseurojen ja -yritysten järjestämiin liikuntakokeiluihin Jyväskylässä. Tapahtuma toteutetaan tänä vuonna lokakuun lopussa viikolla 43.

Vuoden 2024 liikunta-approssa 300 opiskelijaa saavat mahdollisuuden kokeilla runsaasti erilaisia liikuntamuotoja ja -palveluita.

Liikunta-appron koordinaattorin tehtäviin kuuluvat:

  • tapahtuman suunnittelu ja käytännön järjestelyt
  • yhteistyötahojen (mm. liikuntapaikkojen ja seurojen) hankkiminen tapahtumalle
  • tapahtumaviestintä ja ohjelman päivittäminen nettisivuille ja appropassiin

Liikunta-appron koordinaattori vastaa tapahtuman kokonaisuudesta ja toteutuksesta. Koordinaattori toimii tehtävässään yhteistyössä JYYn ja JAMKOn kanssa, jotka perehdyttävät tehtävään ja tukevat koordinaattoria. Koordinaattorin pesti on luottamustoimi, eikä koordinaattori toimi työsuhteessa.

Valittavalta koordinaattorilta toivotaan erityisesti: 

  • Kiinnostusta liikuntaan ja hyvinvointiin
  • Oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta
  • Hyviä yhteistyötaitoja
  • Organisointi- ja projektinhallintataitoja; kokemus katsotaan eduksi
  • Kykyä viestiä tapahtumasta innostavasti sekä suomeksi että englanniksi
  • Jyväskylän liikuntapalveluiden monipuolista tuntemusta tai kiinnostusta tutustua näihin
  • Hyviä tietoteknisiä ja sosiaalisen median taitoja

Tehtävä on projektiluontoinen ja alkaa heti, kun valinta on suoritettu. Haastattelut toteutetaan toukokuussa viikolla 21 ja hakijoille ilmoitetaan valinnasta viimeistään viikolla 22. Projektityö alkaa heti toukokuussa, mutta suurin työmäärä painottuu elo-lokakuulle 2024. Tapahtuman jälkeiset työt ja loppuraportointi vievät vielä hieman aikaa lokakuun lopussa/marraskuun alussa.

Projektikoordinaattorin palkkio on yhteensä 1200 euroa ja se maksetaan projektin jälkeen verokortilla.

Lähetä avoin hakemus 19.5.2024 klo 23.59 mennessä sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa osoitteeseen rekry@jamko.fi. Sähköpostin otsikoksi tulee merkitä ”Liikunta-appron koordinaattori”.

Kerro hakemuksessa mahdollisesta kokemuksesta tapahtumajärjestämisestä / projektinhallinnasta, miksi olisit hyvä koordinaattori, tietoteknisistä taidoistasi sekä lyhyesti siitä, miten sosiaalisen median käyttö on sinulla hallussa.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti vain rekryryhmän kesken ja poistetaan koordinaattorin valinnan jälkeen. Vain hakuohjeiden mukaiset hakemukset huomioidaan! Hakijat valitaan hakemusten perusteella haastatteluihin, jotka pidetään viikolla 21.

JYY ja JAMKO toivovat hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä eri taustoista ja opiskelualoilta olevia henkilöitä.

Lisätietoja tehtävästä antavat: 

Eetu Aalto
JYYn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
eetu.aalto@jyy.fi

Essi Pirttivaara
JAMKOn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava
essi.pirttivaara@jamko.fi